Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 25. 04. 2017
Meniny má Marek

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Propagačná cyklojazda EuroVelo 11 Tour 2017

Dňa 20.4.2017 sa uskutočnila propagačná cyklojazda EuroVelo 11 Tour 2017

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

ErbSBDňa 27. 04. 2017 (štvrtok) o 13.00 h sa vo veľkej zasadačke uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove s týmto programom :

 

 

 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ
4. Správa o výsledkoch kontrol
5. Správa o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2017
6. Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2016 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016
7. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra k II. zmene rozpočtu mesta na rok 2017
8. Návrh VZN mesta Sabinov, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 16/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na území mesta Sabinov na rok 2017
9. Žiadosti o poskytnutie prostriedkov na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove
10. Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora
11. Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v šk. r. 2017/2018
12. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta
13. Zmena člena komisie pre veci Orkucanské po vzdaní sa členstva
14. Petícia za komplexné spracovanie územného plánu a zrušenie uznesenia č.144
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov a diskusia
17. Záver

 

Materiály komplet (ZIP - 0,0 MB)

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

45. Sabinovský jarmok

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

apríl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2