Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 20. 10. 2017
Meniny má Vendelín

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Úľavy na dani z nehnuteľnosti

Oznámenie pre občanov mesta Sabinov ohľadom zmien na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti (zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku 62 rokov vlastníka nehnuteľnosti alebo vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím) a žiadosti ohľadom zníženia poplatku za komunálny odpad (preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím) je možné podať na Mestskom úrade, centrum pre občanov, referát daní a poplatkov č. 3. Správca dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Sabinov č. 9/2015  v znení zmien a doplnkov platné pre r. 2017.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI poskytuje zníženie dane a to:
-    50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
-    50 % z daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
-    50 % z daňovej povinnosti za  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Uvedené zníženie sa poskytuje podaním čiastkového priznania na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.  /t. j. fyzická osoba vlastník, ktorá dovŕšila v r. 2016 vek 62 rokov alebo bol jej vydaný preukaz ŤZP – fotokópia preukazu ŤZP, je povinná podať daňové priznanie a uplatniť si zníženia v mesiaci január 2017/

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY poskytuje zníženie  poplatku a to:

vo výške 30 % z poplatku  poplatníkovi, ktorým je:
-    fyzická osoba staršia ako 62 rokov, /t. j. fyzickej osobe, ktorá dovŕší v r. 2017 vek 62 rokov bude poskytnutá úľava bez podania žiadosti o poskytnutie úľavy/
-    držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
-    držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom /t. j. fyzickej osobe, ktorej bol  vydaný preukaz ŤZP, je povinná podať  oznámenie o splnení nároku na zníženie poplatku – fotokópia preukazu ŤZP/

Seniori

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Voľby VÚC 2017

 PSK2017

 

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2