Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 20. 11. 2017
Meniny má Félix

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

fireOKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods.1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov,dňom 11.08.2017 o 08:00 hod. - do odvolaniaV čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:

 zakladať alebo udržiavať ohne,
 používať otvorený oheň
 fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Právnické osoby a fyzické osoby –podnikatelia podľa § 8 písm. a) až c) nesmú:
a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva,

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b a § 8 písm. a) až c) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä :

 zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečovať jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov ( mobily, vysielačky...),
 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

 

kpt. Ing. Kamil Šoltis
vymenovaný na zastupovanie
Okresného riaditeľstva
HaZZ v Prešove

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

november 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2