Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 27. 03. 2017
Meniny má Alena

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Povinné zverejňovanie

Mesto Sabinov buduje elektronický úrad a služby eGovernmentu, aby sprístupnila informácie a služby samosprávy občanom elektronickou formou.

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Do budúcnosti sa uvažuje aj s nasledujúcimi službami eGovernmentu:

  • informačné a interaktívne služby eGovernmentu – sprístupnenie informácií občanom, priama elektronické komunikácia s úradom a priamy prístup k informáciám (napr. dane a poplatky)
  • automatické zverejňovanie informácií – zmluvy, faktúry, rozpočet a aktuálny stav jeho čerpania
  • aktívna informovanosť obyvateľov a verejnosti prostredníctvom krátkych správ zasielaných na mobil (SMS) alebo e-mailom – informácie o situácii na komunikáciách spravovaných mestskou časťou, kultúrnych a spoločenských podujatiach, činnosti orgánov samosprávy
  • postupné zavedenie elektronického úradu prostredníctvom internetu – zefektívnenie a zrýchlenie vybavovania podaní a administratívnej činnosti samosprávy
  • on-line prístup obyvateľov k daniam a poplatkom
  • elektronická komunikácia s úradom – elektronické podania, sledovanie stavu vybavenia a doručovanie rozhodnutí

Tieto služby budú realizované postupne a budú prístupné prostredníctvom webových stránok mesta Sabinov.

Od 1. mája 2011 je účinné nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
Na základe tohto nariadenia obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 € bez dane z pridanej hodnoty.

Webkamery

 

45. Sabinovský jarmok

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

marec 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2