slider-budovy-leto

mesto, kde sa dobre žije ...

slider-budovy-leto
slider-sochy-leto

mesto, kde sa dobre žije ...

slider-sochy-leto
Shadow

Možnosti testovania v Sabinove

covid test graphic shutterstock 1690887694

Mestský úrad v Sabinove oznamuje verejnosti informáciu o možnostiach testovania AG a PCR testami a očkovaní (MODERNA, PFIZER, JOHNSON) v meste Sabinov. Zoznam MOM a štandardné prevádzkové doby:

 

 

 

1. MOM AG Poliklinika Sabinov – SNP 1 (pri garážach)
Prevádzka:
Pondelok – Piatok - od 7:00 - 11:45 a 12:30 - 15:00 (možnosť rezervácie: https://www.korona.gov.sk)

Sobota, Nedeľa: 08:00 – 11:45

Kontakt: 051/773 97 74

2. MOM AG EMED – SNP 1 (od ulice Pavla Gojdiča)
Prevádzka:
Pondelok – Piatok - od 7:30 - 11:45 a 12:30 - 15:00

Sobota, Nedeľa: 8:00 – 11:45

Kontakt: 051/ 773 97 95

3. MOM AG ZATEL – Kpt. Nálepku (parkovisko pri Evanjelickej záhrade)
Prevádzka:
Pondelok – Nedeľa - od 11:30 - 16:30 a 17:00 do 19:30

 

4. OČKOVACIE CENTRUM POLIKLINIKA SABINOV (suterén)

Prevádzka:
Pondelok – Piatok: 07:30 – 14:30
Nie je potrebné sa registrovať
Kontakt: 051/ 773 97 73
Vakcíny - MODERNA, PFIZER, JOHNSON

 

{loadposition mapa}

Operatívny plán zimnej služby miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2021/2022

V záujme zabezpečenia plynulej a bezpečnej zjazdnosti miestnych komunikácií pre zimné obdobie r. 2021/2022 v meste Sabinov, Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov majú k dispozícií dopravné prostriedky a strojné mechanizmy: 1 ks sypač s prednou radlicou - AEBI, 1 ks malotraktor s prednou radlicou a sypačom - Vega, 1 ks traktor s radlicou - Zetor, 1 ks malotraktor s prednou radlicou a sypačom - Kubota, 1 ks auto s prednou radlicou s ručným posypom - Multicar, 1 ks UNC 060 V prípade vážnych kalamitných situácií, kedy bude potrebné väčšie množstvo mechanizmov Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. Sabinov v spolupráci s MsÚ ich zabezpečí od iných právnych subjektov so sídlom v Sabinove.

Posypový materiál pre zimnú údržbu MK zabezpečí VPS, s. r. o. Sabinov s uložením na skládke sypkých hmôt VPS, s. r. o. Sabinov. Predpokladaná potreba posypového materiálu pre zimnú údržbu 2021/2022 posyp frakcia 4 - 8 mm 300 t (zásoba 50 t). soľ technická potreba 40 t (zásoba 5 t)

Pre jednotlivé mechanizmy sú mestské komunikácie rozdelené nasledovne:

1. Sypač s prednou radlicou AEBI prevedie odhŕňanie snehu a posyp ulíc následovne:

Námestie slobody po oboch stranách, ul. Hollého, Ovocinárska, Murgašova,
Ružová, 17. novembra, J. Borodáča, Prešovská, Komenského, Jakubovanská, SNP až po Jonatán, Gojdiča, Mlynská, Šancová, Švermova, Matice slovenskej, kpt. Nálepku, 9. mája, časť Orkucany – ulice Jarková, Sama Chalúpku a Višňová, Mieru

2. Traktor s radlicou Zetor zabezpečí zjazdnosť týchto ulíc:
Sládkovičova, gen. Svobodu, Moyzesova, Záhradná, Novomeského, Fábryho, Fraňa Kráľa, Jesenského, Cirbusova , Nezabudova, Telek, Štúrova, Hviezdoslavova, Švermova, Puškinova, Hliník, Ku mlynu, Jilemnického, Priemyselná štvrť, Pod Švabľovkou, Orkucany – od DSS (Kukučínova) po železničnú trať (Prídavkova) a Hliník (Kvetná), Mudroňova, Svätojánske pole ( Čergovská, Karpatská ), Tehelná, Sadová

3. Malotraktor s radlicou Vega prevedie odhrňovanie snehu po chodníkoch a posyp takto:
Chodník od starého ZŤS až po koniec cintorína, ul. Murgašova, Nám. Slobody po oboch stranách, Prešovská , Komenského, 9. mája, sídlisko JUH,. SNP, k Seniorvitalu, Bernolákova

4. Malotraktor s radlicou – Kubota
- podľa pokynov vedúceho služby

5. Auto s radlicou – Multicar
- podľa pokynov vedúceho služby

Pre zimnú službu sú rozdelené miestne komunikácie do troch kategórií:


I. kategória:

Hollého, Ovocinárska, Sadová, Tehelná, Murgašova, Námestie slobody, kpt. Nálepku, Prešovská, Mieru, Matice slovenskej, Komenského, 9. mája, Nezabudova, Jesenského, Fábryho, Cirbusovej, J. Borodáča, Levočská, 17. novembra, Ružová, SNP, Gojdiča, Moyzesova, časť Jakubovanská, časť Orkucany ( Bernolákova, Jarková ).
II .kategória:
Štúrova, Hviezdoslavova, Priemyselná štvrť, Jilemnickeho, Fraňa Kráľa, gen. Svobodu. Záhradná, Novomeského, Telek, časť Orkucany ( Višňová, Prídavkova, Sama Chalúpku).
III. kategória:
Pod Švabľovkou, Jakubovanská, Puškinova, Sládkovičova, Hliník, Mlynská, Šancová, Švermova, Ku Mlynu, prístupová cesta ku ľadovej ploche, časť Orkucany ( Kukučínova, Kvetná, Mudroňova, prístupová cesta ku cintorínu), Svätojánske pole (Čergovská, Karpatská), parkovisko MsKS, parkovisko na ul. 17. novembra za MsÚ, parkovisko pri Poliklinike

 

Pre zimnú službu a údržbu sú zostavené dve kompletné čaty, ktoré pred začiatkom budú poučené o bezpečnosti pri práci a celkovom prevádzaní zimnej údržby mestských komunikácií. Služby sú rozdelené a zabezpečené aj na dni pracovného pokoja a voľna.

SLUŽBA č. 1:
Pracovná činnosť Druh mechanizmu Osádka

Posyp a odhŕňanie snehu AEBI Skočej Imrich
Odhŕňanie snehu Zetor Mikita Peter
Posyp a odhŕňanie snehu Kubota Petrik Štefan
Posyp a odhŕňanie snehu Vega Páll Viktor

SLUŽBA č. 2:

Posyp a odhŕňanie snehu AEBI Skočej Imrich
Odhŕňanie snehu Zetor Páll Viktor
Posyp a odhŕňanie snehu Kubota Duda Lukáš
Posyp a odhŕňanie snehu Vega Fedorčák MiroslavOrganizačno – technické pokyny pre vodičov:

1. Priamym riadiacim pracovníkom pri zabezpečovaní zimnej údržby MK je vedúci služby, ktorý sa riadi rozpisom rozdelenia služieb uvedeným v tomto operatívnom pláne. Prípadnú zmenu vedúceho môže korigovať riaditeľ VPS, s.r.o. Sabinov .

2. Riadiaci pracovníci VPS, s.r.o. Sabinov v rámci činnosti zimnej údržby MK bezvýhradne rešpektujú pokyny primátora a prednostu Mestského úradu mesta Sabinov (resp. nimi povereného pracovníka) a akceptujú požiadavky:
a. zdravotnej služby
b. požiarnej ochrany
c. mestskej polície a PZ SR
d. SAD


3. Odhŕňanie snehu a údržba MK bude prevádzaná v slede, ako je uvedené pri rozdelení miestnych komunikácií do troch kategórií.


4. Pri odhŕňaní snehu vodiči mechanizmov pre toto zabezpečenie budú dbať na to, aby z cestných komunikácií nebol odhrňovaný sneh na chodníky. Porušenie tejto zásady je možné iba v prípade, kde to malá šírka vozovky neumožňuje inak.
Preškolenie vodičov pred zimnou sezónou 2021/22 MK, zabezpečí riaditeľ VPS ,s.r.o. Ing. Peter Poloha v mesiaci október 2021.

RUČNÉ ČISTENIE CHODNÍKOV


Pracovníci MsÚ:

Horváh Marek + Hervert Ľuboš

- chodník a schody na ulici Jakubovanskej smerom na Moyzesovu ulicu
- spojovací chodník z Moyzesovej ulice na Jesenského ulicu
- chodník od kapličky (komunitného centra poza bytovku až k vchodu
17.novembra 77

Tešla Pavol + Bandy Ľuboš

- spojovacie schody zo 17. novembra na ulicu gen. Svobodu
- schody z Moyzesovej ulice na Jesenského ulicu
- chodník z gen. Svobodu na Záhradnú ulicu (malý cik-cak)
- chodník od križovatky smerom na železničnú stanicu


Kuba Lukáš + Duda Rudolf

- spojovací chodník z Prešovskej ulice na ulicu SNP
- schody na zástavke SAD na 9. mája
- schody pri obchodoch na 9. mája
- schody pri športovej hale
- mostík cez potok pri Goliašovi až po prechod Kaufland

Babjak Jozef + Horváth Zoltán

- chodník na SNP smerom od Jakubovanskej ulice po prvý dom
- schody pri Niké a pri Puškinovej 1
- schody a šikmá plocha pri Karáskovi
- schody pri VÚB

Repka Stanislav + Bandy Kamil

- prechody pri semaforoch
- prechody pri pomníku, prechod od MsÚ cez park, prechod od lekárne, prechod okolo bývalého Infocentra
- schody na zástavke SAD pri VÚB
- schody a šikmá plocha pri kaderníctve

Horváth Róbert

- most smerom na Ražňany
- chodník na Levočskej ulici, od pneuservisu po odbočku na Poľný mlyn
- nový chodník na Levočskej ulici, na pravej strane
- chodník na Levočskej okolo plechového plota smerom na Mlynskú ulicu


Pracovníci Verejnoprospešných služieb, spol. s r.o. Sabinov

- chodníky na ulici: Ovocinárska, Tehelná, Hollého, Priemyselná štvrť, Kpt. Nálepku, Murgašova, Jilemnického, Švermova, Matice slovenskej, Mieru, Hviezdoslavova,
Šťúrova, Ružová, 17. Novembra, Puškinova, Sládkovičova, Jakubovanská, Jarková, Bernolákova, S. Chalúpku, Višňová, Mlynská, Levočská
- chodniky na ulici: Cirbusova, Nezábudova, Moyzesova, Jesenského, Fraňa Kráľa,
Novomeského, Záhradná, Gen. Svobodu, Čergovská, Karpatská, P. GojdičaRozdelenie služieb:
DÁTUM VEDÚCI SLUŽBY Tel. kontakt15.11. – 21.11. 2021 Skočej Imrich 0915940270
22.11. – 28.11. 2021 Mikita Peter 0949436894
29.11. – 5.12. 2021 Skočej Imrich
6.12. – 12.12. 2021 Mikita Peter
13.12. – 19.12. 2021 Skočej Imrich
20.12. – 26.12 2021 Mikita Peter
27.12. – 2.1. 2022 Skočej Imrich
3.1. – 9.1. 2022 Mikita Peter
10.1. – 16.1. 2022 Skočej Imrich
17.1. – 23.1. 2022 Mikita Peter
24.1. – 30.1. 2022 Skočej Imrich
31.1. – 6.2. 2022 Mikita Peter
7.2. – 13.2. 2022 Skočej Imrich
14.2. – 20.2. 2022 Mikita Peter
21.2. – 27.2. 2022 Skočej Imrich
28.2. - 6.3. 2022 Mikita Peter
7.03. - 13.3. 2022 Skočej Imrich
14.3. – 15.3.2022 Mikita Peter

Služby sú stanovené podľa uvedeného harmonogramu so striedaním vždy v pondelok o 7.00 hod. Pracovná činnosť jednotlivých osádok bude ešte operatívne riadená vedúcim služby podľa poveternostných podmienok.

V Sabinove dňa 3.11.2021

Spracoval a zodpovedá:
Ing. Peter Poloha
konateľ spoločnosti

 

Realitný trh v Sabinove obohatí až 92 nových bytov

13 vizMesto Sabinov v zmysle zákona o obecnom zriadení okrem iného spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste. Na základe uvedenej zákonnej kompetencie mesto aktívne spolupracovalo so súkromným partnerom a rozhodlo sa finančne podporiť výstavbu štyroch nových bytových domov.

Finančná podpora mesta spočíva v záväzku odkúpiť od investora všetky pozemky tvoriace okolie bytových domov, stavbu miestnej komunikácie vrátane chodníkov pre peších, ako aj technickú infraštruktúru pozostávajúcu z verejného osvetlenia a detského ihriska. Na základe predpokladaného dopytu štúdia ráta s celkovo 20 jednoizbovými, 40 dvojizbovými a 32 trojizbovými bytmi. Každý bytový dom bude disponovať dvoma výťahmi a pivničnými priestormi pre každý byt. Realizáciou vznikne nová miestna komunikácia, ktorá prepojí ulice Nezabudova a Pavla Gojdiča a je situovaná za terajšiu radovú zástavbu garáži. Predpokladaný začiatok výstavby je rok 2022.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LzsNBdiVr_A&feature=youtu.be

{joomplucat:42 limit=4}

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Kalendar odpadyMesto Sabinov Vám v prílohe prináša nový Kalendár zberu odpadov na rok 2021.Mesto Sabinov = SMART CITY

smart fullMožno sa niektorí pri čítaní titulky pousmejete, ale je tomu tak. Hoci doteraz to možno nebolo až tak viditeľné. Mesto Sabinov je už niekoľko rokov členom Slovak Smart City Cluster. Cieľom tohto združenia je integrovať kapacity celého spektra dotknutých inštitúcií, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov v prospech rozvoja a implementácie konceptu rozumných miest a mestských regiónov na Slovensku. Pojem “smart” je veľmi často spájaný iba s technologickými aspektmi, zdôrazňuje skutočnosť, že technológie predstavujú iba časť kvality „smart“. Jedným z prvkov smart v meste je aj modernizované verejné osvetlenie, z ktorého realizáciou sa začalo v roku 2018. Osvetlenie je centrálne riadené na úrovni rozvádzačov, ktoré umožňujú vzdialene kontrolovať spotrebu a zapínať/vypínať jednotlivé vetvy verejného osvetlenia. Mesto pracuje aj na príprave nových technologické inovácii, ktoré môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí.

Posledný projekt mal byť pôvodne predvianočným prekvapením, preto sa k nemu nerobila nejaká medializácia. Žiaľ covidové opatrenia nám zrušili naše plány s mediálnym otvorením ešte pred vianočnými sviatkami. Nič to nemení na tom, že mesto Sabinov má pre svojich obyvateľov a návštevníkov mesta novinku v podobe "Pilotnej prevádzky inteligentného osvetlenia s nabíjaním elektromobilov a envirosenzormi v Sabinove".
Najzaujímavejšie je, že táto paráda bude stáť mesto Sabinov iba symbolické 1,- Euro a to vďaka spolupráci so spoločnosťou SEAK s.r.o., ktorá tento projekt realizovala. SEAK je slovenský výrobca systému inteligentného osvetlenia a ďalších technológii pre smart cities. K nadviazaniu spolupráce možno vďačiť dobrým osobným vzťahom medzi primátorom mesta Ing. Michalom Repaským a predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. Ing. Petrom Bindasom. Ten sprostredkoval stretnutie s Ing. Heliodorom Mackom zo spoločnosti SEAK s.r.o., ktorý v jarných mesiacoch prišiel projekt osobne predstaviť. Projekt bol pôvodne určený pre mesto Banská Bystrica, ale tá však nakoniec zmenila plány ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia (kvôli havarijnej situácii) a od zámeru vybudovať tento pilotný projekt odstúpila. Projekt bol financovaný z dotácie ministerstva hospodárstva SR a vlastných prostriedkov spoločnosti SEAK s.r.o. a má hodnotu zaokrúhlene 100 tisíc Eur. Po ukončení testovacej prevádzky má mesto Sabinov právo odkúpiť všetky zariadenia inštalované v rámci projektu za symbolické 1,- Euro.

Vďaka tomuto projektu sa v meste zabezpečilo:
1. Vybudovanie dostupných nabíjacích staníc pre elektromobily
2. Overenie možnosti úspor elektrickej energie na verejnom osvetlení pri individuálnom riadení intenzity osvetlenia.
3. Monitorovanie environmentálnych veličín
4. Vybudovanie centrálneho dispečingu pre smart city

Centrálny dispečing umožní v budúcnosti aj ďalšie pokročilé funkcie, ktoré jednotlivé subsystémy prepoja do jedného funkčného celku. Zároveň centrálny dispečing umožní aj občanom mesta prístup k verejným údajom zo senzorov, resp. o aktuálnej obsadenosti nabíjacích staníc. Verejné údaje sú dostupné na novom portáli https://smart.sabinov.sk/

K celému projektu bolo spracované aj promo video, ktoré si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=fBRLLojpUXU&feature=youtu.be
Pevne veríme, že keď to situácia v krajine umožní, tak sa k tomuto projektu budeme môcť mediálne vrátiť v roku 2021.

Rozana - mobilný rozhlas

logo nologinMobilný rozhlas ROZaNA Vám zabezpečí dôležité informácie kedykoľvek a kdekoľvek - varovné správy, živelné pohromy, stúpajúce hladiny riek, obmedzenia v obci, výpadok elektriny, odstávka vody, obmedzenia v doprave, vypočujte si hlásenia miestneho rozhlasu, ktoré ste možno nepočuli, pozvánky na kultúrne podujatia a mnoho ďalších. Dianie v meste máte vždy so sebou. Pre zobrazenie verejného obsahu ROZaNY nie je nutná registrácia, pre rozšírené zobrazenie je nutné sa zaregistrovať a tak dostávať adresné oznamy a hlásenia, ktoré sú určené len pre Vás.

 

 • Mobilná verejná tabuľa – zverejňovanie rôznych dokumentov, obrázkov, tlačív, ktoré sú dostupné k stiahnutiu.
 • Notifikácia správ (Push) – rýchle odosielanie hlásení a oznamov pre všetky android a Apple zariadenia formou notifikácie; všetky potrebné informácie máte vždy na jednom mieste.
 • Možnosť dostávať informácie prostredníctvom bežných SMS-správ
 • Zasielanie rôznych hlasovaní a ankiet v ktorých sa môžete ihneď vyjadriť

Link pre stiahnutie aplikácie pre Android a iOS:

Android Icon iOS icon9

 

Návody na registráciu:

Telefony so systémom Android

Telefony so systémom iOS

co je rozana 1 co je rozana 2 1co je rozana 2 4

skendehupltr
A- A A+

ErbSBMesto Sabinov, spoločný obecný úrad - stavebný, týmto oznamuje účastníkom konaní, že z dôvodu Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 účinné od 23.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, sa rušia už zvolané konania s miestnym zisťovaním, zvolané pred účinnosťou Uznesenia vlády vo veciach:

logo nologinMobilný rozhlas ROZaNA Vám zabezpečí dôležité informácie kedykoľvek a kdekoľvek - varovné správy, živelné pohromy, stúpajúce hladiny riek, obmedzenia v obci, výpadok elektriny, odstávka vody, obmedzenia v doprave, vypočujte si hlásenia miestneho rozhlasu, ktoré ste možno nepočuli, pozvánky na kultúrne podujatia a mnoho ďalších. Dianie v meste máte vždy so sebou. Pre zobrazenie verejného obsahu ROZaNY nie je nutná registrácia, pre rozšírené zobrazenie je nutné sa zaregistrovať a tak dostávať adresné oznamy a hlásenia, ktoré sú určené len pre Vás.

 

 • Mobilná verejná tabuľa – zverejňovanie rôznych dokumentov, obrázkov, tlačív, ktoré sú dostupné k stiahnutiu.
 • Notifikácia správ (Push) – rýchle odosielanie hlásení a oznamov pre všetky android a Apple zariadenia formou notifikácie; všetky potrebné informácie máte vždy na jednom mieste.
 • Možnosť dostávať informácie prostredníctvom bežných SMS-správ
 • Zasielanie rôznych hlasovaní a ankiet v ktorých sa môžete ihneď vyjadriť

Link pre stiahnutie aplikácie pre Android a iOS:

Android Icon iOS icon9

 

Návody na registráciu:

Telefony so systémom Android

Telefony so systémom iOS

co je rozana 1 co je rozana 2 1co je rozana 2 4

Volby parlament2020Mesto Sabinov zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v meste Sabinov na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

 

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo


-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

 

Viac informácií k parlamentným voľbám 2020 nájdete na stránke ministerstva vnútra SR.

1. Podanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych obcí
Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín a vzory kandidátnych listín a ich príloh sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
http://www.minv.sk/?volby-oso2018

2. Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb, práve voliť, práve byť volený a spôsobe hlasovania
https://www.minv.sk/?oso18-info1


3.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
2018-203.pdf


4.
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.minv.sk/?oso18_kampan 

5. Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

6. Nahlasovanie podnetov, sťažností a informácií k porušovaniu zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné na e-mailovej adrese: .

 

     V priebehu mesiaca máj 2018 boli v meste Sabinov inštalované 4 merače rýchlosti v rámci podporeného projektu: "Znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti v meste Sabinov". Merače sú umiestnené na vstupoch do mesta na týchto uliciach: 

 1.  cesta I. triedy I/68 - miestna časť Orkucany na vstupe do mesta Sabinov – ulica Bernoláková;

 2.  cesta I. triedy I/68 – na vstupe do mesta Sabinov zo smeru Pečovská Nová Ves – ulica Hollého;

 3.  cesta III. triedy č. 3177 – na vstupe do mesta Sabinov z obce Ražňany - ulica Levočská;

 4.  cesta III. triedy č. 3181 – na vstupe do mesta Sabinov z obce Drienica - ulica Ovocinárska.


  Inštalovanie meračov zabezpečila spoločnosť BELLIMPEX, s.r.o. zo Štúrova, ktorá vyšla ako víťaz verejného obstarávania. Celkové náklady na zrealizovanie meračov rýchlosti v meste predstavovali sumu 9453,60 €. 
  MVSRZnak
  "Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky".

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy č. VII. Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality a zabezpečovanie miest a obcí. V rámci tejto výzvy bolo úspešné s projektom "Znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti v meste Sabinov", ktorého cieľom je inštalovanie 4 meračov rýchlosti na vstupoch do mesta Sabinov. Projekt sa bude realizovať v obodobí máj až jún 2018. Mesto získalo dotáciu vo výške 10.000 € na tento projekt a z vlastných prostriedkov spolufinancuje sumou 2.500 €.

MVSRZnak
"Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky".

ÚLOHY MObS:

1. Zabezpečenie všeobecnej čistoty verejných priestranstiev v zverenej lokalite ( zber papiera, PET fliaš a iných odpadkov ).
2. Sezónna činnosť - ručné čistenie  chodníkov od snehu , ľadu a v prípade vhodného počasia aj od posypového materiálu.
3. Špeciálne práce: podľa pokynov vedenia OSMaVS

HLAVNÝ KOORDINÁTOR: Štefan Miščík - 0905 673 025

Koordinátor Pracovníkov Pracovná doba Rozdelenie Ulice v správe
Jozef Babjak
19 07:00 - 15:00 07:30 - 10:45 - 17 pracovníkov Prešovská, 9. mája, Komenského, Hviezdoslavova, Štúrova, M. Slovenskej, Mieru
11:30 - 14:45 - 16 pracovníkov
Pavol Tešľa 20 07:00 - 15:00 07:30 - 10:45 - 15 pracovníkov Murgašova, Generála Svobodu, Hollého, Kpt. Nálepku, Priemyselná štvrť,
Pod Švabľovkou, Ovocinárska, Sadová, 17. novembra pred MŠ
11:30 - 14:45 - 13 pracovníkov
Stanislav Repka 16 07:00 - 15:00 07:30 - 10:45 - 18 pracovníkov Námestie Slobody, Ružová, 17. Novembra, Levočská, J. Borodáča,
Jilemnického, Švermova, Hlinik, Kocurpark
11:30 - 14:45 - 14 pracovníkov
Lukáš Kuba
14 07:00 - 15:00 07:30 - 10:45 - 16 pracovníkov SNP, Jakubovanská, spojovacie chodníky, Sládkovičova, Puškinova,
Bernolákova, Kvetná, Jarková, P. Gojdiča
 
Marek Horváth
49 07:00 - 15:00 07:30 - 10:45 - 30 pracovníkov Jakubovanská, Moyzesova, Severná, J. Cirbusovej, Nezabudova
11:30 - 14:45 - 13 pracovníkov

Koordinátori zabezpečujú všeobecnú čistotu  v čase od 7.00 do 10.00 h v nasledujúcich lokalitách:

1. ul. Hollého 
2. Námestie slobody  
3. ul. Prešovská po Kaufland  
4. ul. Komenského - popri trati  
5. J. Borodáča po železničný most
6. prechod na ulicu Ružovú - pri OD Delfin

Názov športového klubu Kontaktné osoby Adresa, telefón
Aeroklub Sabinov
Tel: 051 4525080
Hokejový klub - HK Sabinov Mgr. Dávid Bortňák
Jarková 60, Sabinov
tel. 0949 304 256
Mestský futbalový klub Sabinov Ing. Ladislav Haluška Levočská 2, Sabinov
0908975776
Basketbalový klub MMBK Sabinov, o.z. Martin Bujňák
Fábryho 6, Sabinov
0905922286
Tenisový klubSabinov, o.z. Mgr. Ján Župa
Moyzesova 20, Sabinov
0907340314
Karate klub Katsudo SB,o.z. Jozef Semaník
Nám. slobody 91, Sabinov
0918563455
Volejbalový oddiel -dobrovoľ. Mgr. Alžbeta Šoltýsová CVČ, Komenského, Sabinov
0915925646
Kolkársky oddiel Sabinov Ján Maňák
17. novembra 22, Sabinov
Mestský stolnotenisový klub

Mirko Andrus

Pod Švabľovkou 6, Sabinov
0905 982 931
Agility KK Sabinov Mob.:0918 587 209
Kynologický klub Sabinov Martin Ceperko Pod Švabľovkou 43, Sabinov
0903 537 137
Lyžiarsky klub Lysá Sabinov Ladislav Magda
V.Šariš-Kanaš,Hríbova 4
0918626327
Šachový klub Sabinov Mgr. Dušan Cuker

Mob.: 0911 944 045
KST T+T SABINOV 
(klub silového trojboja)
Ľubomír Triščík
Puškinova 1, Sabinov
0908822130
Klub parkouristov
- freejumpstyle team
Valerian Čorňák

 
Florbalový klub Sabinov Mgr. Libor Zagrapan

0917 871 630
Futsalový klub Oscar SB Ing. Konštantín Makara
Jesenského 71, Sabinov
4521101,0915855937
Futsalový klub Dukla Ladislav Niedenfúhr 9. mája 25, Sabinov
0904 518565
Bowlingový klub Ing. Emanuel Šmídl
Nezabudova 31, Sabinov
0908250950
Air-gliders paragliding klub SB Francan Ladislav
Komenského 29, Sabinov
0902910428
ADZ-FLY-CLUB Ing. Adam Žemba
i
Priemyselná štvrť 21, Sabinov
0907933644 
Karate Klub Sabinov Ing. Marek Zborovjan
,
Sabinovská 10
082 22 Š. Michaľany
0911 157 709, 0948 343 830
Akadémia bojového umenia Vladimír Kocúrek

www.svarog.tk
Štúrova 37
082 71 Lipany
tel.: 0918 303 174
Klub slovenských turistov Slovan Sabinov prdseda - Miroslav Grešák
tel: 0903883 078

Prešovská 16
083 01 Sabinov

Webové sídlo mesta Sabinov www.sabinov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR.

Webové sídlo je vytvorené v redakčnom systéme CMS Joomla!
Joomla! je voľne šíriteľný software založený na GNU/GPL licencii.(General Public License)

Prístupnosť pri obmedzeniach na strane používateľa

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a JavaScriptu. Veľkosť písma je definovaná v relatívnych jednotkách a text je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov alebo nástrojom implementovaným v stránke.

Na stránke sú správne definované nadpisy a zoznamy a všetky obrázky majú alternatívny text. Farba textu je zvolená tak, aby boli dodržané vhodné hodnoty kontrastu a jasu textu a podkladu.

Všetky linky sa otvárajú v tom istom okne, okrem prípadov, na ktoré je návštevník upozornený nápovedou pri podržaní kurzora myši nad linkou (teda pomocou atribútu title).

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie sú poskytnuté v povolených formátoch, najmä PDF, RTF a XLS prípadne DOC s dvojičkou v PDF. 

Niektoré staršie dokumenty na stránke poskytujeme vo formáte PDF len v podobe obrázkov. 

Strana 1 z 3

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimný štadión

zimny stadion

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?