Správa z kontroly prevodov majetku mesta za rok...
streda, 21. február 2024 Oznamy mesta
Verejná vyhláška - UR - Pripojenie stanice verejn. telekomunikač. siete - DELTA TELEKOM SERVIS...
streda, 21. február 2024 Stavebný úrad
Verejná vyhláška - doručovanie - daňové exekučné...
utorok, 20. február 2024 Verejné vyhlášky
TKO - Výzvy 2023
utorok, 20. február 2024 Verejné vyhlášky
Žiadosť na výrub drevín -...
utorok, 20. február 2024 Oznamy mesta
Žiadosť na výrub drevín - Š.Hajzuš
piatok, 16. február 2024 Oznamy mesta
Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku...
streda, 14. február 2024 Komisie
Verejná vyhláška - Oznámenie o stavebnom konaní - Inžinierske siete a technická vybavenosť IBV Hliník - trasa A - komunikácia, Mesto...
streda, 14. február 2024 Stavebný úrad
Zámer priamého prenájmu majektu mesta - 9. mája II....
utorok, 13. február 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - PP NP - 9.mája...
utorok, 13. február 2024 Majetok - predaj - prenájom
Digitálne mesto
Image

SPRAVODAJCA MESTA

Spravodajca mesta

PREZIDENTSKÉ VOĽBY

PV2024

VOĽBY DO EP

volby EP 2024

Kontakt na mestskú políciu 0948959159

POLIKLINIKA

poliklinika

ODKAZ PRE STAROSTU

KALENDÁR ZBERU ODPADOV 2024

Image

PARTNERSKÉ MESTÁ

SIEDLCE

erb

KENDERES

erb

ÇUBUK

erb

SOBĚSLAV

erb

Smart city

Geografický systém

Geografický systém

Geografický systém

ROZHLAS V MOBILE

Obrazok Rozana

Interreg

Interreg

Projekty z EÚ a dotácie

Projekty EÚ

Komunitný plán 2021 - 27

Geografický systém

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

SMS systém mesta

SMS systém mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu