A- A A+

Súbory cookie


S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.


Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.


Ako používame súbory cookie?
  Tieto internetové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.


Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.


Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Rok 2017

P.č. Predmet zákazky Dátum V Výzva Dátum Z Zápisnica
01 Bytový dom 16 b.j. - Ulica Mlynská, Sabinov blok A3   21.11.2017   V20161121 (ZIP-4,25 MB)
  Projektová dokumentácia
  Vysvetlenie súťažných podkladov (PDF)
  Vysvetlenie súťažných podkladov 2 (PDF)
   

Rok 2016

P.č. Predmet zákazky Dátum V Výzva Dátum Z Zápisnica
02 Bytový dom 16 b.j. - Ulica Mlynská, Sabinov blok A2   25.11.2016   V20161125 (PDF-63 KB)
  Súťažne podklady (ZIP-21 MB)
  Vysvetlenie -SP (PDF-313 KB)
  Vysvetlenie SP BD 16bj (ZIP-933 KB)
  Vysvetlenie -SP_2 (PDF-405 KB)
  Vysvetlenie SP BD 2 16bj (ZIP-836 KB) 
   
01 Komunikácia Levočská - Mlynská - vrchná stavba   09.02.2016  V20160209 (PDF-79 KB)    

P.č. Predmet zákazky Dátum V Výzva Dátum Z Zápisnica
28 Revitalizacia zahrady pri evanjelickom kostole  18.9. 2019  V20190918    
27 Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti  28.08.2019  V20190828    
26 Prekrytie stanovíšť kontajnerov - Ružová ul.  15.08.2019  V20190815    
25 Projektový manažér - Muszyna-Sabinov  24.07.2019  V20190724  31.07.2019  Z20190731
24 Rekonštrukcia strechy strojovne  26.06.2019  V20190626  11.07.2019  Z20190711
23 Rekonštrukcia cesty a parkoviska Prešovská  20.06.2019  V20190620  01.07.2019  Z20190701
22 Revitalizácia prímestského lesa v Sabinove  19.06.2019  V20190619  28.06.2019  Z20190628
21 Vetranie a klimatizácia kinosály MsKS  19.06.2019  V20190619  01.07.2019 Z20190701
20 MŠ 9. mája - projektový manažér  19.06.2019  V20190619  02.07.2019  Z20190702
19 Výstavba výťahu v budove MsKS Sabinov  06.06.2019  V20190606  01.07.2019  Z20190701
18 Dodávka a montáž dlažby v CSS  30.05.2019  V20190530    
17 Stavebné úpravy - bezbariérové WC MsKS  24.10.2018  V20181024  07.11.2018  Z20181107
16 Nákup športovej výbavy - športový areál  11.10.2018  V20181011  17.10.2018  Z20181107
15 IBV Orkucany - inžinierske siete  02.10.2018  V20181002  17.10.2018  Z20181017
14 Detské ihriesko Orkucany  14.09.2018  V20180914  03.10.2018  Z20181003
13 Skatepark Sabinov - 1. etapa  12.9.2018  V20180912  24.09.2018  Z20180716
12 Prekrytie stojiska odpadkových boxov  13.07.2018  V20180713  23.07.2018  Z20180716
11 Tartanová dráha - ZŠ Komenského  06.07.2018  V20180706  16.07.2018  Z20180716
10 Dodávka a montáž dlažby v CSS  15.06.2018  V20180615  02.07.2018  Z20180702
09 Dodávka 17 kusov skríň do CSS  15.06.2018  V20180615  02.07.2018  Z20180702
08 Rozšírenie verejnej kanalizácie–Levočská  08.06.2018  V20180608  21.06.2018  Z20180621
07 Rekonštrukcia miestnych komunikácií  09.05.2018  V20180509  21.05.2018  Z20180521
06 Rekonštrukcia zázemia tribúny  11.04.2018  V20180411  26.04.2018  Z20180426
05 Merače rýchlosti - dodávka a montáž  06.04.2018  V20180406  25.04.2018  Z20180425
04 Zastávková nika - Ul. J. Borodáča  06.03.2018  V20180306  20180321  Z20180122
03 Urbanistická štúdia IBV Orkucany  10.01.2018  V20180110  20180122  Z20180122
02 Rekonštrukcia MsKS - vzduchotechnika  29.12.2017  V20171229  20180116  Z20180116
01 Rekonštrukcia budovy MŠ Švermova  05.12.2017  V20171205  20171220  Z20171220

Pri plnení úloh samosprávy a výkone štátnej správy preneseného na obce osobitnými zákonmi mesto koná a rozhoduje najmä podľa týchto právnych predpisov:

 1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 3. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 4. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
 5. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 7. zákon č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach
 8. zákon č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 9. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 10. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 11. zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
 12. zákon č. 211/2000 Z. z . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 13. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 14. zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 15. zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení naskorších predpisov (zákon o ovzduší),
 16. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Do podrobného prehľadu platných právnych predpisov, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu, možno nahliadať v určených stránkových dňoch a v úradných hodinách na mestskom úrade.

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Mestské kúpalisko

kupalisko

Kalendár podujatí

september 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Kultúrne podujatia

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?