skendehupltr
A- A A+

História

Prvá písomná zmienka o Sabinove ako o v tom čase už značne rozvinutejkráľovskej obci je z roku 1248. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažneroľníctvom, až neskôr sa začala rozvíjať remeselná výroba. Významnýmmedzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 28. január 1299, kedy mu uhorskýkráľ Ondrej III. udelil spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom spišské práva- právo voliť richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu,oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa meníprávne postavenie Sabinova, ktorý sa stáva mestom. V roku 1405 bolSabinov povýšený na slobodné kráľovské mesto, čo mu prinieslo radďalších privilégií.

Rozvíjajú sa remeslá a dochádza k značnému rozkvetuobchodu. Koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentopolitany - združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili ešteKošice, Prešov, Bardejov a Levoča. Obdobie 16.-18. storočia bolo vznamenírozkvetu, neskôr hospodárskeho úpadku mesta. V 19. storočí bol Sabinovmalým provinčným mestom so slabo rozvinutou priemyselnou výrobou. Aj vrokoch I. ČSR hospodársky vývoj naďalej zaostával. Z väčších podnikovtu pracovala píla, garbiareň a konzerváreň.himage001 Obyvateľstvo sa zaoberalozväčša poľnohospodárstvom, ktoré bolo na nízkej úrovni. Stavebný rozvojSabinova s typickým stredovekým šošovkovitým námestím sa začalprestavbou pôvodne roľníckej osady. Najstaršie zachované stavbypochádzajú z konca 14. storočia.

Najvýznamnejšou a súčasne najstaršouarchitektonickou pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. JánoviKrstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne vyhorel, požiar roztavilaj zvony. V rokoch 1484-1518 bol kostol neskorogotický prestavaný.Vnútorná výzdoba kostola je gotická, renesančná a baroková. Najcennejšíje hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v národnom múzeu vBudapešti a pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Kostol bolniekoľkokrát poškodený požiarom. Posledné väčšie úpravy boli urobené vrokoch 1938 -1939, v 70. rokoch bol rekonštruovaný hlavný oltár. V roku1992 bola vykonaná celková vonkajšia rekonštrukcia. Zvonica pri kostolepatriaca do tzv. východoslovenskej renesancie bola dokončená v roku1657, zvon pochádza z roku 1470. Ďalšou stavebnou dominantouhistorického jadra mesta je bývalé lýceum postavené v renesančnom slohuv roku 1530, v 18. storočí prestavané. Stavebnú panorámu Sabinovadopĺňajú aj grécko-katolícky, dva evanjelické kostoly a pravoslávnychrám postavené na okrajoch historického jadra.

Sabinov mal čistoslovenské obyvateľstvo do polovice 13. storočia, kedy sa tu usadilinemeckí prisťahovalci. O početnosti nových usadlíkov svedčia údaje zo14. - 16. storočia, kedy mali obe národnosti vlastné protestantskékostoly a kazateľov.

himage003V období reformácie bol Sabinov známy svojímškolstvom, viacerí vynikajúci učitelia tu uplatňovali najmodernejšiespôsoby výuky. Od októbra 1740 existovalo v Sabinove piaristickégymnázium, ktoré v roku 1784 presídlilo do vlastnej budovy, dnešnéhomúzea. V rokoch 1867 - 1877 žil v meste u svojho brata významnýštúrovec Bohuš Nosák-Nezabudov, pôsobil tu tiež pokrokový učiteľ SamuelFábry a slovenský básnik Ján Cuker. V období po I. svetovej voje tužili a tvorili výtvarní umelci Bandy Cirbus a Ernest Stenhura ajspisovateľka Jolana Cirbusová a Anton Prídavok. Neskôr sa v mestezakladajú rôzne kultúrne krúžky a organizácie. V rokoch 1922 - 1924úspešne pracoval divadelný krúžok Palárik pod vedením Janka Borodáča,ktorý pôsobil v Sabinove ako učiteľ.
Život mesta, podobne ako celejEurópy, bol v prvej polovici nášho storočia poznačený svetovouhospodárskou krízou, ktorá vyústila do II. svetovej vojny. Jej útrapytvrdo dopadli aj na Sabinovčanov. Väčšina židovských obyvateľov,ktorých bolo v tom čase v Sabinove veľa, bola odvlečená do smutneznámych koncentračných táborov, z ktorých sa len málokto vrátil. Vjanuári roku 1945 bolo mesto oslobodené rýchlym postupom vojsk Červenejarmády smerom od Dukly cez Prešov a Bardejov na západ.


Sabinov sa začal zviechať z útrap vojny. Obyvatelia sa zapájali doznovu oživenia existujúcich podnikov. Správa mesta zabezpečovalanevyhnutné úlohy súvisiace so zásobovaním obyvateľstva, riešenímbytovej otázky a obnove spojenia. V tom čase sídlil v meste aj Okresnýnárodný výbor. Postupe boli vybudované nové priemyselné závody. Sabinovsa stal strediskom spracovania ovocia a zeleniny, dreva, kovov, mlieka,bola tu strojno-traktorová stanica a stavebný priemysel. Rozvinulo saškolstvo, zdravotníctvo, kultúrny a športový život. Z malého3-tisícového mestečka vybudovaním nových sídlisk a pripojením častiOrkucany vyrástlo 12-tisícové moderné mesto, druhé najväčšie v okresePrešov. Najväčší rozvoj bol zaznamenaný v 70. - 80. rokoch, keďvrcholili všetky formy bytovej výstavby. V modernizovaných arozširovaných výrobných závodoch nachádzali svoje uplatnenie občaniamesta i blízkeho okolia. Život mesta nestagnuje ani po novembri 1989.Napriek zložitým podmienkam sa dokončujú rozostavané byty. Úspešneskončila malá privatizácia, vznikajú nové, progresívne súkromné podnikya spoločnosti.

Súčasný Sabinov je perspektívnym mesto s vyše 12-tisícobyvateľmi, ktorí tu nachádzajú všetky potrebné vybavenia a služby.Pýchou mesta sú tri základné školy Gymnázium, Stredné odborné učilištepoľnohospodárske, SPoŠ a od roku 1994 aj Obchodná akadémia. O zdravieobčanov sa stará samostatná Poliklinika a niekoľko súkromnýchzdravotných ambulancii. Bohatý kultúrny život mesta rozvíja Kultúrne aspoločenské stredisko. Jeho folklórny súbor Sabinovčan, účastníkviacerých zahraničných festivalov, detský súbor Sabiník a dychová hudbaSabinka reprezentujú Sabinov ďaleko za hranicami mesta. Estetickécítenie a umeleckú výchovu mládeže rozvíja Základná umelecká škola sniekoľkými odbormi. V meste pôsobí aj Špeciálna základná škola. Prevšestranný rozvoj športu bola dobudovaná umelá ľadová plocha a letnékúpalisko s predhrievanou vodou. K nevšedným zážitkom návštevníkovSabinova patrí prechádzka jeho historickým jadrom - námestím i bočnýmiromatickými uličkami, kde sa nachádzajú bašty a múry niekdajšiehoopevnenia mesta zvýrazňujúce jeho stredovekú slávu. Veľmi pekné súvychádzky do lesoparku Švabľovka, pre turistov sú vyznačené trasy vokolitých pohoriach Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnýmiscenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu. Najvýznamnejšie rekreačnéstredisko Drienica - Lysá leží v tesnej blízkosti mesta a slúži aj prevyznávačov zimnej turistiky a lyžovania.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?