A- A A+

Prednosta MsÚ

judicak mJUDr. Martin JUDIČÁK - prednosta úradu

 

mobil 0905 197 285
tel.: +421 51 4880 428

 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. 
(1) Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

(2) Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:
a) priamo riadi:

 • vedúceho finančného oddelenia,
 • vedúceho organizačného oddelenia a vnútornej správy,
 • vedúceho oddelenia správy majetku, rozvoja mesta a podnikania,
 • vedúceho oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
 • vedúceho spoločného obecného úradu stavebného
 • vedúceho oddelenia sociálnych vecí,
 • vedúceho oddelenia školstva,kultúry a telesnej kultúry
 • referát právny,
 • referát rozvoja mesta
 • referát PAM 
 • referát informatiky

b) koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku

c) koordinuje a vyjadruje sa ku spôsobu verejného obstarávania a ku súťažným podmienkam,

d) zabezpečuje

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta,
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,

e) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,

f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Mestské kúpalisko

kupalisko

Kalendár podujatí

jún 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

Voľby do Európskeho parlamentulogo EP

Webkamery

Kultúrne podujatia

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?