A- A A+

Oddelenie rozpočtu a financií

SemanovaIng. Alžbeta SEMANOVÁ - vedúca oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 414

e-mail:

 

 - Dane a poplatky
- Referát účtovníctva
- Referát rozpočtu
- Referát PaM
- Pokladňa

 

 Finančné oddelenie zabezpečuje:

 - zostavovanie rozpočtu mesta, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plnenie,
- kontrolu dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny,
- vedenie účtovníctva mesta podľa platných predpisov,
- úverovú politiku mesta,
- daňovú politiku mesta,
- pokladničné operácie,
- evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti oddelenia,
- prípravu návrhov na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti,
- ekonomickú a finančnú agendu obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií, v ktorých má mesto účasť. 

 

Referát rozpočtu:

 • zabezpečuje práce na úseku rozpočtu mesta (príprava podkladov, koordinácia prác pri tvorbe návrhu rozpočtu, prehľady čerpaní, návrhy zmien rozpočtu),
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia samosprávy mesta a zúčtovanie vzťahov k štátnemu rozpočtu
Zodpovedný referent:    Ing. Slavomíra FABIÁNOVÁ
  051 - 4880 414


Referát účtovníctva: 

 • zabezpečuje komplexne agendu účtovníctva mesta podľa osobitného predpisu a platnej rozpočtovej klasifikácie vrátane vedenia príslušných evidencií, kontroly dokladov,vyhotovovania výkazov, prehľadov a súvah,
 • metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
Zodpovedný referent:    Ing. Eva TULEJOVÁ
  051 - 4880 436

Zodpovedný referent:    Ľudmila MIKITOVÁ
  051 - 4880 436

 

Zodpovedný referent:    Valéria NAKATOVÁ
  051 - 4880 436

 

Referát platov a miezd (PaM):

 • zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov mesta a plní povinnosti mesta v úlohe zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,
 • vedie mzdovú agendu, likviduje funkčné platy a zabezpečuje ostatné súvisiace úlohy (vedenie mzdových listov a evidencie o čerpaní mzdových prostriedkov, vykonávanie dvodov z miezd podľa osobitných predpisov, ročné vyúčtovanie miezd a dane z príjmov, štatistické výkazníctvo),
 • vypočítava a likviduje dávky nemocenského poistenia a cestovné náhrady podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov školských zariadení bez právnej subjektivity podľa osobitných predpisov,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi pri realizácii projektov v oblasti zamestnanosti občanov;
Zodpovedný referent:    Ing. Slávka ŽELINSKÁ
  051 - 4880 401

 

Zodpovedný referent:    Ing. Miroslava ČERVENKVÁ
  051 - 4880 401

 

Pokladňa:

 • spolupracuje pri zabezpečení pokladničnej agendy mesta (príjmy, výplaty a odvody peňažných hotovostí, ceniny, zúčtovanie, vedenie príslušnej dokumentácie),
 • zabezpečuje výdaj stravovacích poukážok zamestnancom mesta;
Zodpovedný referent:    Mária HNATOVÁ
  051 - 4880 427

 

 

Kultúrne podujatia

Poliklinika - kontakty

poliklinika

PARLAMENTNE VOĽBY 2020

Volby parlament2020

Zimný štadión

zimny stadion

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?