A- A A+

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

logo op kzp A RGB   kohézny fond

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporený projekt s názvom: "Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov", kód ITMS2014+: 310011L500.

 

logo op kzp A RGB   kohézny fond

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporený projekt s názvom: "Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov", kód ITMS2014+: 310011L500.

Cieľ projektu:
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Sabinov.

Hlavná aktivita projektu:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Merateľné ukazovatele:
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu

Cieľová skupina:
1200 domácností

Celková zazmluvnená suma: 179.289,60 €
Výška poskytnutého NFP: 170.325,12 €
Spolufinancovanie mestom: 8.964,48 €

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os:
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 18.06.2018 a je účinná od 22.06.2018. (zmluva).

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.sazp.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (plagát.pdf)Plagát221 kB

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Mestské kúpalisko

kupalisko

Kalendár podujatí

september 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Kultúrne podujatia

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?