A- A A+

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území podporený projekt s názvom: "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov", kód ITMS2014+:310041R097.

 

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území podporený projekt s názvom: "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov", kód ITMS2014+:310041R097.

Cieľ projektu: 
Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.

Špecifický cieľ 1:
Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou
 
Hlavná aktivita: 
Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity je projekt zameraný na podaktivitu: A1 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov.
 
Cieľová skupina:
široká verejnosť

Merateľné ukazovatele: 
Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií 
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike

 
Celková zazmluvnená suma: 24.752,66 €
Výška poskytnutého NFP:     23.515,03 €
Spolufinancovanie mestom:   1.237,63 €

 

Druh projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt
 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 07.02.2019.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Kultúrne podujatia

Poliklinika - kontakty

poliklinika

PARLAMENTNE VOĽBY 2020

Volby parlament2020

Zimný štadión

zimny stadion

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?