skendehupltr
A- A A+

Zapojenie Sabinova do akčného plánu na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov

PodporaNROV roku 2017 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov Mesta Sabinov celkom 208. Z toho stálych pracovných miest v trvalom pracovnom pomere bolo 185 (zamestnanci úradu, spoločných úradovní, mestskej polície, malej obecnej služby, sociálnych služieb, materských škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity).

V súlade s akčným plánom na podporu rozvoja okresu Sabinov, ktorý patrí do skupiny najmenej rozvinutých okresov mesto vo veľkej miere využíva nástroje aktívnej politiky trhu práce cez projekty s ÚPSVaR Prešov v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti podľa § 50j, 50, 54. Na základe dohôd o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pracovalo na dobu určitú v rozsahu od 6 do 18 mesiacov podľa podmienok určených úradom práce 48 zamestnancov. Celkom bolo spracovaných 15 projektov, 4 pokračovali z roku 2016 a v uplynulom roku bolo uzatvorených 11 nových dohôd s ÚPSVaR, väčšinou podľa § 54 citovaného zákona – Cesta na trh práce, aktivita 3; dve z nich boli na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov – referentské miesta v centre voľného času a na referáte regionálneho rozvoja.

V rámci spomínaných projektov boli najviac obsadzované robotnícke profesie pre potreby malej obecnej služby, hliadky MsP, centra sociálnych služieb, školských jedální, materských škôl a od októbra 2017 aj pre mestskú športovú halu.

Všetci takto prijatí zamestnanci majú s Mestom Sabinov uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú (počas trvania projektu) a ich mzdové náklady refunduje ÚPSVaR až do výšky 95% celkovej ceny práce, maximálne do sumy 588,11 € z prostriedkov ESF (85%) a štátneho rozpočtu (15%), zvyšok mzdových nákladov hradí mesto.

Formou absolventskej praxe pracovali na MsÚ traja uchádzači o zamestnanie – absolventi, v období od troch do šiestich mesiacov ako referenti na finančnom oddelení, oddelení výstavby a stavebnom úrade. Odmeňovaní boli z finančných prostriedkov ÚPSVaR v Prešove. Títo absolventi pracovali na základe dohody o vykonávaní absolventskej praxe, ktorú uzatvárajú s ÚPSVaR, t. j. nemajú s mestom uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Kontakt MsP

msp m

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?