skendehupltr
A- A A+

S príchodom jari začína aj jarné upratovanie

kontajnerV súvislosti s príchodom jari vyzýva MESTO SABINOV občanov mesta, samosprávy pri bytových domoch, jednotlivé školy a podnikateľské subjekty pôsobiace v meste, aby v rámci jarného upratovania prispeli k skrášleniu okolia svojich domov, škôl a podnikov a zároveň tým prispeli aj k celkovému skvalitneniu životného prostredia v meste. Z tohto dôvodu budú od 23.03.2019 do 13.04.2019 rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na týchto stanovištiach:


1. Sabinov – Ul. Ovocinárska, smer Červená Voda
2. Sabinov – Ul. Pod Švabľovkou záhradkárska osada – obmena s Priemyselnou štvrťou
3. Sabinov – Ul. Priemyselná štvrť, pri Jednote – obmena s Ul. Pod Švabľovkou
4. Sabinov – cintorín - pri Dome smútku
5. Sabinov – Ul. 17. novembra - pri útulku pre bezdomovcov
6. Sabinov – Ul. 17. novembra - pri kaplnke
7. Sabinov – Ul. Generála Svobodu - začiatok ulice
8. Sabinov - na križovatke ulíc Jesenského a Fábryho – obmena s Novomeského ul.
9. Sabinov – Ul. Novomeského - obmena s križovatkou ulíc Jesenského a Fábryho
10. Sabinov – Ul. Moyzesova – zberný biodvor na konáre a drobný stavebný odpad
11. Sabinov – Ul. Nezabudova – pri regulácii plynu
12. Sabinov – Ul. Jakubovanská – medzi bytovými domami č. 1 a č.2
13. Sabinov – Ul. Jakubovanská – medzi bytovými domami č. 3 a č.4
14. Sabinov - križovatka ulíc Moyzesova a Cirbusova
15. Sabinov – križovatka ulíc Nezabudova a Severná
16. Sabinov – Ul. Severná – začiatok lokality Telek
17. Sabinov – Ul. Severná – koniec lokality Telek
18. Sabinov - Križovatka ulíc Levočská a K Poľnému mlynu – obmena Hliník
19. Sabinov – Ul. Štúrova – pri trati
20. Sabinov – Ul. Komenského – medzi záhradkami
21. Orkucany – Ul. Prídavkova, pri bývalom komíne – odmena s Višňovou pri ČOV
22. Orkucany – Višňová, pri ČOV – obmena s Prídavkovou ulicou
23. Orkucany – Ul. Kvetná, Hliník
24. Orkucany – Ul. Jarková – zberný biodvor na konáre
25. Orkucany - Ul. Mudroňova – obmena s Ul. 17. novembra – pri kaplnke

Chceme požiadať obyvateľov, aby orezané konáre ukladali na stanovištia vedľa kontajnerov. Tieto budú naložené autom s mechanickou rukou a následne odvezené na zhodnotenie.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia na zbernom dvore na Hollého ul. č. 35 v Sabinove, kde je umiestnený a označený kontajner na tento odpad.
K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Upozorňujeme obyvateľov mesta, že do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané dávať nebezpečný odpad ako akumulátory, autobatérie, oleje, žiarivky, obaly z farieb, elektroodpad - typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače. Nepatria tam ani sklo, plasty, textil a papier. Takýto odpad môžu obyvatelia Sabinova uložiť na zbernom dvore v areáli firmy VPS, s.r.o. na Hollého ul. č. 35 v Sabinove.


Prevádzkové hodiny celoročne otvoreného zberného dvora sú:

Pondelok 08:00 – 14:00 hod.
Utorok     08:00 – 14:00 hod.
Streda     08:00 – 14:00 hod.
Štvrtok    zatvorené
Piatok    8:00 – 14:00 hod.
Sobota   8:00 – 11:00 hod.

V prípade naplnenia jednotlivých VKK je potrebné kontaktovať vývozcu odpadov, firmu Marius Pedersen, a.s. na tel. čísle 4520 842 alebo MsÚ - odd. SMaVS na tel. č. 4880 417 v pracovných dňoch do 15.00 hod.

Kontakt MsP

msp m

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?