skendehupltr
A- A A+

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Prevencia krimiVo štvrtok 26.4.2018 sa uskutočnilo pracovné rokovanie viceprimátora mesta Sabinov, Ing. Jána Fekiača, prednostu MsÚ, Ing. Michala Repaského, s koordinátorkou na regionálnej úrovni Prešov z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR, PhDr. Ingrid Doležalovou, a jej asistentom, PhDr. Máriom Bartkom, vo veci realizácie národného projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.

Mesto Sabinov prejavilo ochotu spolupracovať na projekte prostredníctvom sociálneho oddelenia a sľúbilo poskytnutie mestských priestorov pre budúce potreby Odboru prevencie kriminality.
Národný projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Pre tento projekt je vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo výške 4 124 984,81 €. V rámci projektu plánuje ministerstvo vnútra zriadiť stabilné verejne prístupné kontaktné body, ktoré budú poskytovať odborné služby obetiam trestných činov. Pôjde o špecializované poradenstvo, právnu pomoc, právne zastupovanie, psychologické, sociálne aj ekonomické poradenstvo a sprevádzanie obete počas trestného konania. V každom kraji bude zriadený jeden kontaktný bod, v ktorom bude obetiam trestných činov k dispozícii koordinátor a jeho asistenti. Kontaktné body sa stanú miestom konzultácií, poskytovania informácií a zároveň budú vytvárať priestor pre vytvorenie mapovanej siete koordinátorov za účelom komplexného riešenia úloh v oblasti prevencie kriminality na Slovensku. Realizácia projektu taktiež zahŕňa aktivity zamerané na vzdelávanie koordinátorov, asistentov a príslušníkov PZ na úrovni okresu, vytvorenie databázového systému pre koordinátorov a pracovníkov verejnej správy a vybudovanie špeciálneho analytického centra, ktoré sa bude zameriavať na tvorbu koncepčných a analytických materiálov. V spolupráci s organizáciami mimovládneho sektora budú vykonávané osvetové preventívne aktivity s vybranými cieľovými skupinami.
Hlavným zámerom projektu je zvýšenie počtu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych spoločenských problémov, ktoré z kriminality vyplývajú. Projekt vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej bezpečnostnej politiky SR, ktorej cieľom je kontrola kriminality, zníženie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov na Slovensku.

Kontakt MsP

msp m

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?