skendehupltr
A- A A+

Jesenné upratovanie

kontajner

V súvislosti s príchodom jesene vyzýva MESTO SABINOV občanov mesta, samosprávy pri bytových domoch, jednotlivé školy a podnikateľské subjekty pôsobiace v meste, aby v rámci jesenného upratovania prispeli k skrášleniu okolia svojich domov, škôl a podnikov a zároveň tým prispeli aj k celkovému skvalitneniu životného prostredia v meste. Z tohto dôvodu budú od 21.10.2019 do 09.11.2019 rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na týchto stanovištiach:

1. Sabinov Ul. Ovocinárska, smer Červená Voda
2. Sabinov Ul. Pod Švabľovkou záhradkárska osada
3. Sabinov Ul. Priemyselná štvrť, pri Jednote
4. Sabinov cintorín, pri Dome smútku
5. Sabinov Ul. 17. novembra, pri útulku pre bezdomovcov
6. Sabinov Ul. 17. novembra, pri kapličke
7. Sabinov Ul. gen. Svobodu, začiatok ulice
8. Sabinov na križovatke ulíc Jesenského a Fábryho
9. Sabinov Ul. Novomeského
10. Sabinov Ul. Moyzesova, smer vysielač oproti domu Moyzesova 99
11. Sabinov Ul. Moyzesova, bývalý zberný biodvor na konáre
12. Sabinov Ul. Nezabudova, pri regulačke plynu
13. Sabinov Ul. Jakubovanská, medzi bytovým domom č. 1 a 2
14. Sabinov Ul. Jakubovanská, medzi bytovým domom č. 3 a 4
15. Sabinov križovatka ulíc Moyzesova a Cirbusovej
16. Sabinov križovatka ulíc Nezabudova a Severná
17. Sabinov, Ul. Severná, na začiatku lokality Telek
18. Sabinov Ul. Severná, na konci lokality Telek
19. Sabinov križovatka ulíc Levočská a K Poľnému mlynu, obmena Hliník
20. Sabinov Ul. Jilemnického, pri bitúnku
21. Sabinov Ul. Štúrova, pri trati
22. Sabinov Ul. Komenského, medzi záhradkami
23. Orkucany Ul. Prídavkova, pri bývalom komíne
24. Orkucany Ul. Kvetná, Hliník
25. Orkucany Ul. Višňová, pri ČOV
26. Orkucany Ul. Jarková, bývalý zberný biodvor na konáre
27. Orkucany Ul. Mudroňova

Do veľkoobjemových kontajnerov ukladajte hlavne veľkorozmerný odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy atď. /.
Chceme požiadať obyvateľov, aby orezané konáre ukladali na stanovištia vedľa kontajnerov. Tieto budú naložené autom s mechanickou rukou a následne odvezené na zhodnotenie.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia na zbernom dvore na Hollého ul. č. 35 v Sabinove, kde je umiestnený a označený kontajner na tento odpad.
K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Upozorňujeme obyvateľov mesta, že do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané dávať pneumatiky, nebezpečný odpad ako akumulátory, autobatérie, oleje, žiarivky, obaly z farieb, elektroodpad - typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače. Nepatria tam ani sklo, kovy, plasty, textil a papier. Takýto odpad môžu obyvatelia Sabinova uložiť na zbernom dvore v areáli firmy VPS, s.r.o. na Hollého ul. č. 35 v Sabinove.
Kontajnery nie sú určené pre podnikateľské subjekty, tie sú povinné zbavovať sa odpadov v súlade so zákonom na vlastné náklady.
Dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s odpadom bude monitorované cez kamerový systém, fotopascami a kontrolami mestskou políciou.

Prevádzkové hodiny celoročne otvoreného zberného dvora sú:

Pondelok 8:00 – 14:00 hod.
Utorok 11:00 – 17:00 hod.
Streda 8:00 – 14:00 hod.
Štvrtok zatvorené
Piatok 8:00 – 14:00 hod.
Sobota 8:00 – 11:00 hod.

V prípade naplnenia jednotlivých VKK je potrebné kontaktovať vývozcu odpadov, firmu Marius Pedersen, a.s. na tel. čísle 4520 842 alebo MsÚ - odd. KS na tel. č. 4880 417 v pondelok až štvrtok do 15.00 hod. a v piatok do 13:00 hod.

 

Kontakt MsP

msp m

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?