skendehupltr
A- A A+

Incheba 01Na veľtrhu v bratislavskej Inchebe sa udeľovali ceny cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020. Na výstavisku sa to opäť nezaobišlo bez nášho mesta. Ocenenia udeľovali predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský a predseda KOCR Severovýchod Slovenska, Michal Sýkora. Osobne si ho prevzal autor projektu Tomáš Miščík za prítomnosti primátora mesta Michala Repaského a spoluautora projektu Juraja Vrábla. Interaktívny chodník, ktorý sprítomňuje nakrúcanie oskarového filmu Obchod na korze v našom meste bol vybraný ako produkt, ktorý má potenciál pritiahnuť veľké množstvo návštevníkov do Sabinova.

Štatistický úrad SRSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj mesto Sabinov. ŠÚ SR preto žiada o spoluprácu občanov mesta Sabinov za účelom zistenia údajov o domácnostiach. Údajmi, ktoré pracovníci ŠÚ SR získajú od občanov, sa nadobudne obraz o sociálnych a životných podmienkach na Slovensku.

EkumenaV Sabinove sa v piatok 24. januára o 17:00 večer zišli predstavitelia rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej, evanjelickej a pravoslávnej cirkvi, ktorá sa tento rok ujala role hostiteľa v jej chráme. Z účasti na tohtoročnej spoločnej liturgii sa ospravedlnili pastori a zástupcovia apoštolskej cirkvi. Modlitby začali príhovorom otca Kuzmyka a pokračovali slávnostným molebenom.

StiepkovacV rámci plnenia schválených ročných priorít pre okres Sabinov na rok 2019 bol mestskému podniku Mestské lesy Sabinov, s.r.o. poskytnutý regionálny príspevok na nákup techniky pre spracovanie drevného odpadu za účelom výroby štiepky. Tento projekt je v súlade s akčným plánom rozvoja okresu Sabinov pre podporu regionálnej a miestnej ekonomiky vo všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo.

ErbSBMesto Sabinov opätovne touto formou deklaruje, že v plnom rozsahu rešpektuje slobodu prejavu a rešpektuje právo všetkých ľudí pokojne sa zhromažďovať. Zhromaždovacie právo garantované Ústavou SR nepodlieha žiadnemu povoľovaciemu konaniu a na prípadné vydanie zákazu akéhokoľvek zhromaždenia je potrebné splniť prísne zákonné podmienky. Je potrebné si uvedomiť, že vyššie uvedené základné politické práva garantované Ústavou SR sú prvoradými hodnotami demokratickej spoločnosti, čo je potrebné nielen v predvolebnom období pre zdravé fungovanie občianskej spoločnosti mať neustále na pamäti.
Vo vzťahu k akémukoľvek verejnému zhromaždeniu bude mesto Sabinov rešpektovať nielen platnú legislatívu, ale aj rozhodovaciu prax súdov SR, v zmysle ktorej zákazy verejných zhromaždení len na základe obavy z ich rizikovosti sú nezákonné a nedôvodné.
Mesto Sabinov týmto vyzýva všetkých zúčastnených k pokojnému priebehu akýchkoľvek verejných zhromaždení, ktoré budú zo strany mesta dostupnými prostriedkami monitorované a v prípade, ak by nastali zákonné dôvody pre prípadný zákaz zhromaždenia, zabezpečí všetky úkony potrebné k jeho rozpusteniu.

Vandal lavickaVandal stojiskoStarší z vás si možno pamätajú na rubriku pod názvom „Vandalská kronika“, ktorá sa objavovala v deväťdesiatych rokoch na stránkach kultúrneho mesačníka. Žiaľ tento jav z našej spoločnosti nevymizol a objavuje sa znovu, zhodou okolností na tom istom mieste na ktoré apelovala vtedajšia výzva k zamysleniu sa nad týmto javom, a týka sa taktiež lavičiek ako vtedy pred vyše dvadsiatimi rokmi.

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Voľby do samosprávy

Volby2022

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • hradby

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?