skendehupltr
A- A A+

dsaV súvislosti so zmenou na poste riaditeľa Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove primátor mesta, Ing. Peter Molčan, zvolal 16.3.2018 pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl. Na pracovné stretnutie prijali pozvanie riaditelia všetkých sabinovských základných škôl, ich výchovní poradcovia, tiež riaditelia plne organizovaných základných škôl z okolia Sabinova a ich výchovní poradcovia. Primátor mesta predstavil nového riaditeľa gymnázia, ktorým je od 1.3.2018 PaedDr. Jozef Muránsky. Hlavnou témou celého stretnutia bola spolupráca základných škôl a gymnázia a perspektívy rozvoja gymnázia a celého stredného školstva v Sabinove.

Jarny tabor CVC SnezienkaCentrum voľného času Radosť v Sabinove, každoročne počas jarných prázdnin prichádza s ponukou prímestského tábora. Počas tábora majú táborníci možnosť zažiť kopec zábavy, no rovnako sa aj niečo zaujímavé naučiť. Program, ktorý je pre nich vopred pripravený, dáva deťom možnosť sebarealizácie a tvorivosti, no mnohokrát aj samostatné zvládanie jednoduchých každodenných prekážok. Tábor má dennú dochádzku a prihlásiť sa doň môžu deti vo veku od 6 do 12 rokov.

mediatorMesto Sabinov v spolupráci s Mediačnou kanceláriou DOHODA pre Vás aj v roku 2018 otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať 1x mesačne. Mediačná poradňa bude k dispozícii obyvateľom mesta v priestoroch MÚ - vždy posledný utorok v mesiaci od 9.00 – 10.00 hod. Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení Vášho právneho alebo osobného problému. Mediácia je mimosúdne riešenie sporov ktoré pomáha sporiacim stranám nájsť riešenie konfliktu mimosúdnou cestou prostredníctvom nestrannej osoby mediátora.

ErbSBmariuspedersen logoweb ENVIPAKDňa 7.3.2018 sa na MsÚ v Sabinove uskutočnilo stretnutie primátora mesta , prednostu MsÚ a pracovníkov oddelenia správy majetku so zástupcami firmy Marius Pedersen, a.s. Trenčín, ktorá vykonáva odvoz odpadu a OZV /organizáciou zodpovednosti výrobcov/ ENVI-PAK, a.s. Bratislava, ktorá realizuje zber, zhodnocovanie a recykláciu vytriedených odpadov z obalových a neobalových výrobkov. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie výsledkov separácie komunálneho odpadu v Sabinove za rok 2017.

vyrub stromov1Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta. Toto vydá rozhodnutie o výrube dreviny. Aby mohlo byť začaté konanie, musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať: 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, 3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny, 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou, 5. odôvodnenie žiadosti.

euroDňa 1.3.2018 mestské zastupiteľstvo uznesením č. 284 schválilo dotácie pre 16 žiadateľov na podporu športu, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, kultúry, rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt hodnôt v celkovej výške 21 000 €. Ide o rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v prvej etape na rok 2018. Zároveň bolo schválené navýšenie rozpočtu na druhú etapu v roku 2018 o 30 000 €.

rozpocet iluDňa 1.3.2018 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 283 prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2018. Návrh, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli bol doplnený o návrhy poslancov a to :   - navýšenie bežného transféru pre Základnú umeleckú školu o 13 000 € - navýšenie finančných prostriedkov na investíciu - dažďovú kanalizáciu na ceste k Poľnému mlynu o 9 000 € - navýšenie finančných prostriedkov na dotácie, ktoré môžu rozdeliť v druhej etape o 30 000 € - zapracovanie investičnej akcie vo výške 15 500 € na rekonštrukciu chodníka na ul. Komenského č. 1-35 - zapracovanie do rozpočtu finančné prostriedky na odstránenie komína v Orkucanoch - zapracovanie investičnej akcie vo výške 20 000 € na vybudovanie skateparku. Celkovo je rozpočet mesta Sabinov po prvej zmene vyrovnaný, príjmy vo výške 14 254 594 € a v tej istej výške aj výdavky.

bedmintonViac ako 30 nadšencov vymenilo pohodlie domova či mrazivú lyžovačku za účasť na IX. ročníku bedmintonového turnaja o Pohár primátora mesta. Najpočetnejšia bola kategória mužov, ktorej ozdobou bol Patrik Hamar , ktorý je v slovenskom rebríčku na 34. mieste a Daniel Dzurňak, ktorý je na 63. mieste. Diváci, ale aj samotní účastníci turnaja mohli vidieť krásne momenty najmä v zápasoch o umiestnenie.

futbal pripravkaMFK Slovan Sabinov zorganizoval v sobotu 10. februára 2018 v Športovej hale na Ul. Komenského halový futbalový turnaj prípraviek pre deti od 7 do 10 rokov. Na turnaji sa stretli prípravky futbalových klubov FK SAFI Prešov, FK Sokol Ľubotice a domáca prípravka MFK Slovan Sabinov. Turnaj bol rozdelený na dve skupiny podľa veku hráčov. Prvú skupiny tvorili hráči vo vekovom rozpätí od 7 do 8 rokov a druhú hráči vo veku od 9 do 10 rokov.

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Voľby do samosprávy

Volby2022

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Milujem svoje mesto

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?