Participatívny rozpočet mesta Sabinov 2023 - spúšťame verejné hlasovanie

Participatívny rozpočet mesta Sabinov 2023 - spúšťame verejné hlasovanie

Milé Sabinovčanky, milí Sabinovčania, aj tento rok je tu opäť možnosť získať peniaze pre vaše nápady, ako zlepšiť život v našom meste v rámci participatívneho rozpočtu. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu ochotu a chuť urobiť niečo pre naše mesto. Celkovo ste nám zaslali tri nápady. Komisia na zasadnutí posúdila, že podmienky realizovateľnosti spĺňajú dva nápady. To, že sa zvyšný projekt neposúva do hlasovania neznamená, že sa ním nebudeme zaoberať. Hľadáme iný spôsob, ako žiadateľovi pomôcť s jeho uskutočnením. Keďže obidva nápady sa finančne zmestia do vyčleneného balíka vo výške 5 000€, tento rok bude hlasovania nie o tom kto uspeje alebo neuspeje, ale o tom kto získa viac sympatii.

KTORÉ NÁPADY SA ZREALIZUJÚ?
1. Galéria pod hradným múrom.
Cieľom projektu je sprístupniť život a dielo významnej sabinovskej maliarky širokej kultúrnej verejnosti, ukázať históriu mesta Sabinov na jej obrazoch, architektúru starobylého mesta, bašty, fortifikačný systém mesta, komplex historických budov na námestí, staré renesančné domy, podchody, uličky, kostoly. Vývin mesta v prúde času demonštrovať mladej generácii mesta i návštevníkom Sabinova. Výsledkom bude výroba a osadenie 2 stojanov a 2 grafík s obrazmi p. Malíkovej.
Rozpočet : 1700€
2. XXX. ročník behu o Štít mesta Sabinov a I. ročník "Sabinovského šlapajcugu".
Cieľom projektu je pokračovanie v športových tradíciách mesta Sabinov a to organizáciou XXX. ročníka behu o Štít mesta Sabinov a I. ročníka "Sabinovského šlapajcugu". Podujatie by sa malo uskutočniť v septembri v Sabinove. Súťažiť sa bude v kategóriách dievčatá a chlapci: 10-12; 13-15; 16-18; nad 18; nad 45 ženy; nad 50 muži, beh rodičia a deti. Súčasťou podujatia búdu retrobajky – spanilá jazda „šlapajcugu". Zámerom je vytvárať športové možnosti pre deti a mládež, radosť z pohybu, učiť ich zdravému životnému štýlu, súťaživosti a tým podporiť vytvorenie novej generácie športovcov v Sabinove.
Rozpočet : 3200€

KTO MÔŽE HLASOVAŤ?
Hlasovať môže každý, kto má trvalý pobyt v Sabinove a vek minimálne 15 rokov.

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM HLASOVAŤ?
Hlasovať môžete osobne vhodením hlasovacieho lístka v Centre prvého kontaktu na MsÚ, poštou alebo elektronicky. Elektronický formulár na hlasovanie nájdete od 1. mája v článku na stránke mesta v sekcii participatívny rozpočet.

AKO MÁ VYZERAŤ HLASOVACÍ LÍSTOK?
Fyzický hlasovací lístok musí obsahovať tieto údaje – meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia hlasujúceho. Emailový kontakt je povinný iba pri elektronickom hlasovaní.

DOKEDY MÔŽEM HLASOVAŤ?
Do konca mája 2023.

KEDY SA PROJEKTY ZREALIZUJÚ?
Do konca kalendárneho roka 2023.

 

LINK NA HLASOVACÍ FORMULÁR:
https://forms.gle/ANseaNuvm7oLXrt57

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu