A- A A+

Územný plán mesta

Územný plán mesta Sabinov (ďalej ÚPN-O) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v meste a jeho administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jeho prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.

ÚPN-O mesta je základným územnoplánovacím dokumentom a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územno-technické dokumenty dielčích územných častí mesta, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.
ÚPN mesta Sabinov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 150/1996 zo dňa 12.12.1996 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 10/1996 zo dňa 12.12.1996.
Posledná aktualizácia ÚPN-O mesta Sabinov bola vykonaná Zmenami a doplnkami UPN-O 2012, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 156/2012 zo dňa 4.10.2012.
Schválený ÚPN mesta definuje zásady urbanistického usporiadania a funkčnej štruktúry zastavaného územia mesta, jeho priľahlého záujmového územia a ostatného územia v hraniciach katastra, ktoré tvoria mesto Sabinov. Obsahuje charakteristiku potenciálu územia a limity jeho využitia, koncepciu optimálneho rozvoja funkcií a štruktúr územia, regulatívy rozvoja a jeho územného priemetu, zásady rozvoja technickej vybavenosti, princípy miestneho územného systému ekologickej stability a návrhové registre jednotlivých okrskov mesta a častí katastra.
Podrobnejšie informácie ohľadom územného plánovania môžete získať na mestskom úrade v Sabinove, Námestie slobody 57,oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, 2. poschodie, č. dverí 21.

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Zimný štadión

zimny stadion

Kalendár podujatí

február 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Voľby prezidenta SRprezident volby2019Voľby do Európskeho parlamentulogo EP

Webkamery

Kultúrne podujatia

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail : msu@sabinov.sk
podatelna@sabinov.sk

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?