skendehupltr
A- A A+

Úradná tabuľa

Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta Sabinov.

Vyvesené Stiahnuté Názov
Označenie (jednacie číslo) Zverejnil (zodpovedá)
19.01.2021 07.02.2021 Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
Ing. Vlasta Znancová
24.11.2020 - Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
24.11.2020 - Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
24.11.2020 - Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Sabinov
Lukáš Janiga
28.09.2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabi
Lukáš Janiga
28.09.2020 - všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
08.09.2020 - Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. ..../2020, o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
08.09.2020 - Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení Všeobecne záväzného nariadenia m
Lukáš Janiga
31.07.2020 - návrh VZN o schválení ZaD ÚPN 10_2019
78/2019 Marek GREŠ
11.02.2020 - VZN mesta Sabinov č. 1/2020, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickým osobám
Lukáš Janiga
11.02.2020 - VZN mesta Sabinov č. 2/2020 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v meste Sabinov
Lukáš Janiga
21.01.2020 - Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach prevádzkového času v obchode a službách v meste Sabinov
Lukáš Janiga
17.01.2020 - Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickým osobám
Lukáš Janiga
26.11.2019 - Návrh VZN mesa Sabinov č../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám
Anna Karnišová
14.11.2019 - VZN mesta Sabinov č. 8/2019 z 24.10.2019
Lukáš Janiga
30.04.2019 - návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena č.10)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Zimná údržba

multicarwinter

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?