skendehupltr
A- A A+

Úradná tabuľa

Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta Sabinov.

Vyvesené Stiahnuté Názov
Označenie (jednacie číslo) Zverejnil (zodpovedá)
11.10.2021 29.10.2021 Návrh VZN č. /2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov
Ing. Alžbeta Semanová
11.10.2021 29.10.2021 Návrh VZN č. /2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov
Ing. Alžbeta Semanová
07.10.2021 29.10.2021 Návrh VZN č. .../2021 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach
Ing. Alžbeta Semanová
07.09.2021 - Návh VZN
JUDr. Katarína JURICOVÁ
04.05.2021 - VZN 2_2021 o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody, spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Sabinov
Ing. Marek GREŠ
04.05.2021 - VZN 3_2021 o schválení ZaD 2016, lokalita Husí Hrb (zmena č. 10)
Ing. Marek GREŠ
14.04.2021 - Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2020 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytnuté sociálne služby
Mgr. Gabriela HARČARIKOVÁ
12.04.2021 - návrh VZN o schválení ZaD 2016, lokalita Husí Hrb (zmena č. 10)
Ing. Marek GREŠ
11.03.2021 - Návrh VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody, spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Sabinov
Ing. Marek GREŠ
24.11.2020 - Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
24.11.2020 - Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
24.11.2020 - Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Sabinov
Lukáš Janiga
28.09.2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabi
Lukáš Janiga
28.09.2020 - všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 7/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
08.09.2020 - Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. ..../2020, o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sabinov
Lukáš Janiga
08.09.2020 - Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení Všeobecne záväzného nariadenia m
Lukáš Janiga
31.07.2020 - návrh VZN o schválení ZaD ÚPN 10_2019
78/2019 Ing. Marek GREŠ
11.02.2020 - VZN mesta Sabinov č. 1/2020, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickým osobám
Lukáš Janiga
11.02.2020 - VZN mesta Sabinov č. 2/2020 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v meste Sabinov
Lukáš Janiga
21.01.2020 - Návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach prevádzkového času v obchode a službách v meste Sabinov
Lukáš Janiga
17.01.2020 - Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickým osobám
Lukáš Janiga
26.11.2019 - Návrh VZN mesa Sabinov č../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám
Anna Karnišová
14.11.2019 - VZN mesta Sabinov č. 8/2019 z 24.10.2019
Lukáš Janiga
30.04.2019 - návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sabinov, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb (zmena č.10)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?