Ing. Michal REPASKÝ

Ing. Michal REPASKÝ

- primátor mesta

tel: +421 51 4880 402

mobil: +421 905 807 577

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Gabriela REVIĽÁKOVÁ

- asistentka primátora mesta

tel: +421 51 4880 411

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Zuzana TÖKÖLYOVÁ

Bc. Zuzana TÖKÖLYOVÁ

- referent komunikácie a marketingu

tel: +421 51 4880 411

mobil: +421 948 068 512

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Anton TRIŠČ

Ing. Anton TRIŠČ

hlavný kontrolór

tel: +421 51 4880 426

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úsek prednostu

JUDr. Martin JUDIČÁK

JUDr. Martin JUDIČÁK

- prednosta úradu

tel: +421 51 4880 428

mobil: +421 905 197 285

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ľuboš BERNÁT

- správca PC siete

tel: +421 51 4880 434

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Milan ĎURICA

- referát pre BOZP, PO, CO a OOÚ

tel: +421 51 4880 412

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Monika ŠEIRMANNOVÁ

- referent 1. kontaktu

tel: +421 51 4880 422

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Juraj VRÁBEL

Mgr. Juraj VRÁBEL

- referent BOZP, PO, CO, a OOÚ

tel: +421 51 4880 412

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Antónia KOŠALKOVÁ

- matrika

tel: +421 51 4880 438

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Ľudmila MIKITOVÁ FABIANOVÁ

- referent 1. kontaktu

tel: +421 51 4880 422

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Lucia MOLČANOVÁ

- referát evidencie obyvateľstva

tel: +421 51 4880 435

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie rozpočtu a financií

Ing. Alžbeta SEMANOVÁ

- vedúca oddelenia

tel: +421 51 4880 414

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Eva TULEJOVÁ

- učtáreň

tel: +421 51 4880 436

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ľudmila MIKITOVÁ

- učtáreň

tel: +421 51 4880 436

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Daniela SURMÍKOVÁ

- dane a poplatky

tel: +421 51 4880 416

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Alena GALAJDOVÁ

- poplatky - odpad

tel: +421 51 4880 416

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mária HNATOVÁ

- pokladňa

tel: +421 51 4880 427

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Slávka ŽELINSKÁ

- účtáreň

tel: +421 51 4880 413

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Miroslava ČERVENKOVÁ

- referent PAM

tel: +421 51 4880 401

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Lucia ČERVEŇÁKOVÁ

- referent rozpočtu

tel: +421 51 4880 442

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Júlia ŠTECOVÁ

referent PAM

tel: +421 51 4880 401

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Katarína ŠIMONOVÁ

- referent nedoplatkov

tel: +421 51 4880 441

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Slavomíra FABIANOVÁ

referent rozpočtu

tel: +421 51 4880 414

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad

Mgr. Anton TOMČAN

- referát rozvoja mesta

tel: +421 51 4880 420

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Marek GREŠ

- referát výstavby

tel: +421 51 4880 432

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Peter ONDREJ

- referát výstavby

tel: +421 51 4880 432

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. arch. Tomáš MATIJA

- spoločný stavebný úrad

tel: +421 51 4880 405

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Peter VANDŽURA

- spoločný stavebný úrad

tel: +421 51 4880 419

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Darina ŠOLTÉSOVÁ

- spoločný stavebný úrad

tel: 4880 405

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Dominik BAŠISTA

- referát rozvoja mesta

tel: +421 51 4880 420

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Pavol MOLNÁR

- referát rozvoja mesta

tel: +421 51 4880 420

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Stanislav ONDIRKO

- vedúci oddelenia

tel: +421 51 4880 431

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Zuzana BAŇASOVÁ

- referent ŠFRB

tel: +421 51 4880 440

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Blažej ŠARIŠSKÝ

- spoločný stavebný úrad

tel: +421 51 4880 419

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katarína PULŠČÁKOVÁ

- spoločný stavebný úrad

tel: +421 51 4880 405

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie právne a správy majetku

Mgr. Lukáš JANIGA

- vedúci oddelenia

tel: +421 51 4880 425

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Anna KARNIŠOVÁ

- bytová politika, hnuteľný majetok

tel: +421 51 4880 415

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Soňa GERMIČOVÁ

- úsek hospodárskej prevádzky

tel: +421 51 4880 433

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vladimír NOVICKÝ

- údržbár

tel: +421 51 4880 435

Jana SEMANOVÁ

- správa nehnuteľného majetku

tel: +421 51 4880 422

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef ŠČECINA

- energetik mesta

tel: +421 51 4880 432

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

JUDr. Beáta FINDIŠOVÁ

- právnik

tel: +421 51 4880 424

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Zuzana HMEĽAROVÁ

- správa nehnuteľného majetku

tel: +421 51 4880 423

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

PaedDr. Iveta ŠULÍKOVÁ

- Spoločný školský úrad

tel: +421 51 4880 406

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Eva KOVALÍKOVÁ

- referát školstva

tel: +421 51 4880 421

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie komunálnych služieb

Ing. Ján MARUŠA

- vedúci oddelenia

tel: +421 51 4880 417

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štefan MIŠČÍK

- malá obecná služba

tel: +421 905 673 025

Mgr. Vladimír CHIŠKÁR

- referent

tel: +421 51 4880 417

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie sociálnych služieb

Mgr. Gabriela HARČARIKOVÁ

- vedúca oddelenia

tel: +421 51 4880 418

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ

- referent sociálnych služieb

tel: +421 51 4880 439

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Paulína BAŠISTOVÁ

- referent sociálnych služieb

tel: +421 51 4880 418

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Tatiana TIMUROVÁ

- referent sociálnych služieb

tel: +421 51 4880 439

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mestská polícia

PhDr. Marek VAĽUŠ

- náčelník MsP

tel: +421 51 4880 429

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ľubomír SEMANÍK

- člen MsP

tel: +421 51 4880 429

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jaroslav FALAT

- člen MsP

tel: +421 51 4880 429

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Milan CHOVANEC

- člen MsP

tel: +421 51 4880 429

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav SEČ

- člen MsP

tel: +421 51 4880 429

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Peter MATIJA

- člen MsP

tel: +421 51 4880 429

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marek ANDRAŠČÍK

- člen MsP

tel: +421 51 4880 429

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mestská polícia - náčelník

tel: +421 917 646 195

Mestská polícia - hliadka

tel: +421 948 959 159

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu