Na predaj 2-izbový byt na Ulici 9. mája v Sabinove

Mesto Sabinov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie návrhy na predaj nehnuteľnosti:

bytu č. 26 na prízemí v bytovom dome so súp. č. 747, na Ulici 9. mája, vchod č. 25. Ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne v sume schválenej Mestským zastupiteľstvom v Sabinove podľa Uznesenia č. 82 zo dňa 21.09.2023, bod F), minimálna suma 70.000,- € (sedemdesiattisíc eur). Výmera bytu bez pivnice je 55,44 m2. S pivnicou 65,64 m2.

Popis bytového domu č.s. 747: radový bytový dom je postavený na Ulici 9. mája v lokalite blízkeho centra okresného mesta Sabinov. V okolí sú prevažne situované bytové domy, sieť obchodov a služieb, škola, pošta, poliklinika. V bytovom dome vo vchode č. 25 je celkovo do 10 bytových jednotiek, ku každému bytu prslúchajú pivničné priestory. Orientácia obytných miestností je na SZ. Dom má 3 nadzemné podlažia.

Popis bytu č. 26: v čase obhliadky nebol byt obývaný. Byt má vápenné omietky, bytové jadro je murované z tehál, s kúpeľňou, kde je smaltovaná vaňa, umývadlo, elektrickýi bojler, samostatné WC s misou. V kuchyni je linka s nerezovým drezom, páková batéria. V čase obhliadky nebol byt udržiavaný. 

Ak máte záujem o kúpu tejto nehnuteľnosti, je potrebné doručiť návrh do podateľne mestského úradu - v centre prvého kontaktu pre občanov na adrese Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov v lehote do 25. 10. 2023 do 10:00 hod. 

Kompletné informácie o predaji tejto nehnuteľnosti, možnosti obhliadky ako aj informácie o tom, čo musí predložený návrh obsahovať vám poskytne Ing. Zuzana Hmeľarová, Oddelenie právne a správy majetku mesta Sabinov, tel.: 0947 923 952, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.10.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.10.2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje naplánované prerušenie distribúcie elektriny - 20.októbra 2023 od 08:30 h do 16:30 h.

v lokalitách: Pod Švabľovkou 0, 2, 4, 31, 54, 135, 177, 179, 180, 182, 186, 999, 1001, 1216, 1329/11, 1377, 1667, 2001, 2135, 9016

Výpadok nastane kvôli prácam, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. Údržba je kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk.

Zmena úradných hodín MsÚ

Zmena úradných hodín MsÚ

Oznamujeme občanom zmenu úradných hodín MsÚ v Sabinove účinnú od 1.10.2023.

Pondelok     8:00-11:30 12:30-15:30
Utorok         8:00-11:30 12:30-15:30
Streda          8:00-11:30 12:30-16:30
Štvrtok         Nestránkový deň
Piatok          8:00-11:30 12:30-14:30

Obedňajšia prestávka medzi 11:30 a 12:30 (1 hodina)

Nestránkový deň neplatí pre Podateľňu a Pokladňu

Vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do NRSR 2023

Vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do NRSR 2023

Milí Sabinovčania, ak máte záujem o hlasovacie preukazy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, vydáme vám ich do piatka 29.9.2023 do 11:30 h, na MsÚ (referát evidencie obyvateľstva - matrika).

 

Slávnostné otvorenie detského ihriska Rodinka

Dňa 25.9.2023 o 14:00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie detského ihriska Rodinka.

Detské ihrisko je postavené na ul. Matice slovenskej, parcela CKN p.č.782/1 kat. ú. Sabinov (za MsKS).
Investičná akcia pozostávala zo stavebných prác súvisiacich s dodaním a montážou detských prvkov, dopadových a spevnených plôch, a plošnej úpravy terénu.
Stavebné práce pozostávali z dodania a montáže: altánku, infotabule, 2 ks lavičiek, odpadkového koša, hojdačky hniezdo, reťazovej hojdačky pre 4 deti, fit dráhy, pieskoviska čln, lodi Pinta, lodi Nina a kolotoča.

Celkové náklady stavby: 88 522,61 €. Dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bola v sume 50 000 €.

Na slávnostné otvorenie sme okrem všetkých vás, pozvali aj týchto vzácnym hostí:

PhDr. Jozef Lukáč, poslanec NRSR
Bc. Milan Krajniak, poslanec NRSR
MVDr. Jaroslav Karahuta, poslanec NRSR
Poslanci MsZ mesta Sabinov


Ihrisko naplno ožilo. Veríme, že sa vám páči a užívate si ho s detičkami. Snažme sa spoločne uchovať ho dlho vo výbornej kondícii. ;)

MPSaR SR logo

Odvolanie mimoriadnej situácie - COVID-19

Odvolanie mimoriadnej situácie - COVID-19

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 466 z 13. septembra 2023 sa 15. septembra 2023 k 06:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19.

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu