mesto, kde sa dobre žije ...

mesto, kde sa dobre žije ...

Shadow
Slider

Možnosti testovania počas sviatkov (2.-5. apríla 2021) v meste Sabinov

covid test graphic shutterstock 1690887694

Mestský úrad v Sabinove oznamuje verejnosti informáciu o možnostiach testovania AG testami v meste Sabinov počas veľkonočných sviatkov od 2. do 5. apríla 2021. Počas dní 2., 3. a 5. apríla testujú všetky MOM. Dňa 4. apríla (nedeľa) testujú iba MOM 2 AG EMED, MOM 4 AG JODAV, MOM 5 AG ZATEL a MOM 7 AG ORTOPED. Prevádzkové doby ostávajú v platnosti. Okrem toho MOM AG JODAV predlžuje testovanie 1., 4. a 5. apríla od 16:30 do 20:00. Dňa 31.3.2021 rozhodla vláda SR, že antigénový test urobený od 1. do 4. apríla bude platiť až do 11. apríla, a to aj tam, kde je potrebné sa preukázať najviac sedemdňovým testom.

 

 

 

 

1. MOM AG Poliklinika Sabinov – SNP 1 (pri garážach)
Prevádzka:
Pondelok – Sobota - od 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30* (rezervácie: https://www.korona.gov.sk, v prípade voľných termínov alebo nefunkčnosti systému aj bez rezervácie)

2. MOM AG EMED – SNP 1 (od ulice Pavla Gojdiča)
Prevádzka:
Pondelok – Nedeľa - od 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30* (rezervácie: https://www.korona.gov.sk, v prípade voľných termínov alebo nefunkčnosti systémuaj bez rezervácie)

3. MOM AG LEHA – Mieru 2
Prevádzka:
Pondelok – Sobota - od 12:00 do 20:00 (rezervácie: https://www.korona.gov.sk, v prípade voľných termínov alebo nefunkčnosti systému aj bez rezervácie)

4. MOM AG JODAV– Levočská 1 (parkovisko pri kúpalisku)
Prevádzka:
Pondelok – Nedeľa - od 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30* (rezervácie: https://www.korona.gov.sk, v prípade voľných termínov alebo nefunkčnosti systému aj bez rezervácie)
Prestávka 12:00 – 12:30

5. MOM AG ZATEL – Kpt. Nálepku (parkovisko pri Evanjelickej záhrade)
Prevádzka:
Pondelok – Nedeľa - od 11:30 - 16:30 a 17:00 do 20:00** (rezervácie: https://www.korona.gov.sk, v prípade voľných termínov alebo nefunkčnosti systému aj bez rezervácie)

6. MOM AG Martin Kapraľ – Matice slovenskej 611/8 (od železničnej trate)
Prevádzka:
Pondelok - Utorok  - 08:00-16:00
Streda - 11:00 - 19:00
Štvrtok - Nedeľa - 08:00 - 16:00

(bez rezervácie)

7. MOM AG ORTOPED – Hollého 351/30 (oplotený priemyselný park)
Prevádzka:
Pondelok – Nedeľa - od 08:00 do 16:00 (bez rezervácie)

Poznámky:
* posledný ster o 16,00
** posledný ster o 19,30

{loadposition mapa}

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 -2027

KOM planVážení spoluobčania, pred piatimi rokmi sme v zmysle legislatívy a následnom prenose kompetencií aj v sociálnej oblasti spracovali Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb do roku 2020. Mnohé opatrenia spoločne s partnermi verejného a neverejného života sa nám podarilo úspešne realizovať a tým skvalitniť život občanom ohrozených sociálnym, zdravotným alebo vekovým statusom. Našou snahou pre nové obdobie 2021 až 2027 je prostredníctvom komunitného plánovania podporiť a skvalitniť už doteraz existujúce sociálne služby a zároveň navrhnúť chýbajúce zariadenia, či zriadiť nové služby.

K týmto cieľom je potrebné alokovať predovšetkým finančné zdroje a pripraviť nové kvalifikované ľudské zdroje s patričným vyškolením a s praxou. Zabezpečenie tohto procesu je náročné a bude potrebné to zapracovať do nasledujúcich ročných rozpočtov mesta aj s pomocou využitia eurofondov z príslušných operačných programov. Na spracovaní komunitného plánu sa podieľali členovia pracovných skupín, zástupcovia organizácií, či vy, občania nášho mesta svojimi konkrétnymi návrhmi a postrehmi. Spoluprácu jednotlivých pracovných skupín sme mali sťaženú pandémiou a opatreniami, ktoré s ňou súvisia. Snažili sme sa komunikovať elektronicky a pripomienky, požiadavky a návrhy zapracovať do návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 -2027. Tento koncepčný materiál bude návodom, ako máme napredovať v sociálnej oblasti do roku 2027 v našom meste. Uvítame Vaše pripomienky, návrhy a nápady na doplnenie Komunitného plánu, ktoré povedú k zlepšeniu sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v rámci uvedených cieľových skupín. Svoje pripomienky a návrhy adresujete na uvedený kontakt do 15.4.2021. Kontakt: Mestský úrad, Námestie slobody 57, mailom na adresu , telefonicky 051/4880418, 051/4880439, mobil 0917 620 019 alebo osobne na uvedenej adrese. Tešíme sa na spoluprácu!

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Kalendar odpadyMesto Sabinov Vám v prílohe prináša nový Kalendár zberu odpadov na rok 2021.Mesto Sabinov = SMART CITY

smart fullMožno sa niektorí pri čítaní titulky pousmejete, ale je tomu tak. Hoci doteraz to možno nebolo až tak viditeľné. Mesto Sabinov je už niekoľko rokov členom Slovak Smart City Cluster. Cieľom tohto združenia je integrovať kapacity celého spektra dotknutých inštitúcií, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov v prospech rozvoja a implementácie konceptu rozumných miest a mestských regiónov na Slovensku. Pojem “smart” je veľmi často spájaný iba s technologickými aspektmi, zdôrazňuje skutočnosť, že technológie predstavujú iba časť kvality „smart“. Jedným z prvkov smart v meste je aj modernizované verejné osvetlenie, z ktorého realizáciou sa začalo v roku 2018. Osvetlenie je centrálne riadené na úrovni rozvádzačov, ktoré umožňujú vzdialene kontrolovať spotrebu a zapínať/vypínať jednotlivé vetvy verejného osvetlenia. Mesto pracuje aj na príprave nových technologické inovácii, ktoré môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí.

Posledný projekt mal byť pôvodne predvianočným prekvapením, preto sa k nemu nerobila nejaká medializácia. Žiaľ covidové opatrenia nám zrušili naše plány s mediálnym otvorením ešte pred vianočnými sviatkami. Nič to nemení na tom, že mesto Sabinov má pre svojich obyvateľov a návštevníkov mesta novinku v podobe "Pilotnej prevádzky inteligentného osvetlenia s nabíjaním elektromobilov a envirosenzormi v Sabinove".
Najzaujímavejšie je, že táto paráda bude stáť mesto Sabinov iba symbolické 1,- Euro a to vďaka spolupráci so spoločnosťou SEAK s.r.o., ktorá tento projekt realizovala. SEAK je slovenský výrobca systému inteligentného osvetlenia a ďalších technológii pre smart cities. K nadviazaniu spolupráce možno vďačiť dobrým osobným vzťahom medzi primátorom mesta Ing. Michalom Repaským a predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. Ing. Petrom Bindasom. Ten sprostredkoval stretnutie s Ing. Heliodorom Mackom zo spoločnosti SEAK s.r.o., ktorý v jarných mesiacoch prišiel projekt osobne predstaviť. Projekt bol pôvodne určený pre mesto Banská Bystrica, ale tá však nakoniec zmenila plány ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia (kvôli havarijnej situácii) a od zámeru vybudovať tento pilotný projekt odstúpila. Projekt bol financovaný z dotácie ministerstva hospodárstva SR a vlastných prostriedkov spoločnosti SEAK s.r.o. a má hodnotu zaokrúhlene 100 tisíc Eur. Po ukončení testovacej prevádzky má mesto Sabinov právo odkúpiť všetky zariadenia inštalované v rámci projektu za symbolické 1,- Euro.

Vďaka tomuto projektu sa v meste zabezpečilo:
1. Vybudovanie dostupných nabíjacích staníc pre elektromobily
2. Overenie možnosti úspor elektrickej energie na verejnom osvetlení pri individuálnom riadení intenzity osvetlenia.
3. Monitorovanie environmentálnych veličín
4. Vybudovanie centrálneho dispečingu pre smart city

Centrálny dispečing umožní v budúcnosti aj ďalšie pokročilé funkcie, ktoré jednotlivé subsystémy prepoja do jedného funkčného celku. Zároveň centrálny dispečing umožní aj občanom mesta prístup k verejným údajom zo senzorov, resp. o aktuálnej obsadenosti nabíjacích staníc. Verejné údaje sú dostupné na novom portáli https://smart.sabinov.sk/

K celému projektu bolo spracované aj promo video, ktoré si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=fBRLLojpUXU&feature=youtu.be
Pevne veríme, že keď to situácia v krajine umožní, tak sa k tomuto projektu budeme môcť mediálne vrátiť v roku 2021.

Rozana - mobilný rozhlas

logo nologinMobilný rozhlas ROZaNA Vám zabezpečí dôležité informácie kedykoľvek a kdekoľvek - varovné správy, živelné pohromy, stúpajúce hladiny riek, obmedzenia v obci, výpadok elektriny, odstávka vody, obmedzenia v doprave, vypočujte si hlásenia miestneho rozhlasu, ktoré ste možno nepočuli, pozvánky na kultúrne podujatia a mnoho ďalších. Dianie v meste máte vždy so sebou. Pre zobrazenie verejného obsahu ROZaNY nie je nutná registrácia, pre rozšírené zobrazenie je nutné sa zaregistrovať a tak dostávať adresné oznamy a hlásenia, ktoré sú určené len pre Vás.

 

  • Mobilná verejná tabuľa – zverejňovanie rôznych dokumentov, obrázkov, tlačív, ktoré sú dostupné k stiahnutiu.
  • Notifikácia správ (Push) – rýchle odosielanie hlásení a oznamov pre všetky android a Apple zariadenia formou notifikácie; všetky potrebné informácie máte vždy na jednom mieste.
  • Možnosť dostávať informácie prostredníctvom bežných SMS-správ
  • Zasielanie rôznych hlasovaní a ankiet v ktorých sa môžete ihneď vyjadriť

Link pre stiahnutie aplikácie pre Android a iOS:

Android Icon iOS icon9

 

Návody na registráciu:

Telefony so systémom Android

Telefony so systémom iOS

co je rozana 1 co je rozana 2 1co je rozana 2 4

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 -2027

KOM planVážení spoluobčania, pred piatimi rokmi sme v zmysle legislatívy a následnom prenose kompetencií aj v sociálnej oblasti spracovali Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb do roku 2020. Mnohé opatrenia spoločne s partnermi verejného a neverejného života sa nám podarilo úspešne realizovať a tým skvalitniť život občanom ohrozených sociálnym, zdravotným alebo vekovým statusom. Našou snahou pre nové obdobie 2021 až 2027 je prostredníctvom komunitného plánovania podporiť a skvalitniť už doteraz existujúce sociálne služby a zároveň navrhnúť chýbajúce zariadenia, či zriadiť nové služby.

K týmto cieľom je potrebné alokovať predovšetkým finančné zdroje a pripraviť nové kvalifikované ľudské zdroje s patričným vyškolením a s praxou. Zabezpečenie tohto procesu je náročné a bude potrebné to zapracovať do nasledujúcich ročných rozpočtov mesta aj s pomocou využitia eurofondov z príslušných operačných programov. Na spracovaní komunitného plánu sa podieľali členovia pracovných skupín, zástupcovia organizácií, či vy, občania nášho mesta svojimi konkrétnymi návrhmi a postrehmi. Spoluprácu jednotlivých pracovných skupín sme mali sťaženú pandémiou a opatreniami, ktoré s ňou súvisia. Snažili sme sa komunikovať elektronicky a pripomienky, požiadavky a návrhy zapracovať do návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 -2027. Tento koncepčný materiál bude návodom, ako máme napredovať v sociálnej oblasti do roku 2027 v našom meste. Uvítame Vaše pripomienky, návrhy a nápady na doplnenie Komunitného plánu, ktoré povedú k zlepšeniu sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v rámci uvedených cieľových skupín. Svoje pripomienky a návrhy adresujete na uvedený kontakt do 15.4.2021. Kontakt: Mestský úrad, Námestie slobody 57, mailom na adresu , telefonicky 051/4880418, 051/4880439, mobil 0917 620 019 alebo osobne na uvedenej adrese. Tešíme sa na spoluprácu!

skendehupltr
A- A A+

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Zimná údržba

multicarwinter

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?