Projekty z EÚ

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Sabinov

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Sabinov

Mesto Sabinov bolo úspešné pri podaní žiadosti v rámci výzvy zameranej na Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS s projektom: "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Sabinov".

Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Sabinov

Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Sabinov

Projekt je zameraný na modernizáciu cyklistickej infraštruktúry v katastrálnom území mesta Sabinov na ulici Komenského a 17. novembra. Cykloprístrešky budú umiestnené pri dvoch najväčších základných školách v meste Sabinov. Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a tranzitu cyklistov do okolitých obcí Pečovská nová Ves, Lipany a ekonomického centra Prešovského kraja mesta Prešov. Hlavná aktivita projektu je zameraná na vybudovanie podpornej cyklo infraštruktúry (vybudovanie autonómnych solárnych cykloprístreškov).

Teodor Kosztka - Csontváry

Teodor Kosztka - Csontváry

Tento svetoznámy muž sa narodil 5. júla 1853 v Sabinove. Po veľkom požiari začiatkom septembra 1863 , ktorý zničil jeho rodný dom sa presťahoval do Seredného na Ukrajine. Kosztka – Csontváry sa preslávil najmä ako maliar, hoci s vlastnou tvorbou začal až ako štyridsaťročný. Gymnázium absolvoval v Užhorode.

EuroVelo 11 - Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) s projektom s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany".

SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Mesto Sabinov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizovalo projekt s názvom: "Vypracovanie účelových energetických auditov pre mesto Sabinov". 

Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s projektom s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov"

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu