Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zberný dvor v Sabinove - otváracie hodiny

Zberný dvor v Sabinove - otváracie hodiny

Zberný dvor nájdete v Sabinove v areáli VPS na Ul. Hollého 35. 

Prevádzka zberného dvora


Pondelok:   8:00 – 14:00 hod.
Utorok:        8:00 – 14:00 hod. (zimné obdobie od 1.11. do 31.3.)
                    11:00 – 17:00 hod. (letné obdobie od 1.4. do 31.10.)
Streda:         8:00 – 14: 00 hod.
Štvrtok:        zatvorené
Piatok:         8:00 – 14:00 hod.
Sobota:        8:00 – 11:00 hod.

Ako správne triediť obaly od čokoládových výrobkov?

Ako správne triediť obaly od čokoládových výrobkov?

V roku 2022 zjedol každý obyvateľ Slovenska v priemere 4 kg čokoládových výrobkov. Kde skončili obali z nich? Viete správne triediť obaly od čokoládových výrobkov? Pozrite si odporúčania spoločnosti ENVIPAK. Nájdete ich v prílohe tohto článku. 

 

Ako správne triediť odpady z valentínskych darčekov?

Ako správne triediť odpady z valentínskych darčekov?

Dnes niektorí z nás oslavujú sviatok všetkých zamilovaných. Lásku si zvykneme v tento deň prejaviť aj kúpou niečoho milého, sladkého, .... Viete správne triediť odpad, ktorý z týchto milých darčekov vznikne? Pozrite si odporúčanie od ENVI-PAKu. 

 

Prečo triediť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Prečo triediť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Skládkovanie je z ekologického hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s odpadom. Bioodpad na skládke vytvára skleníkové plyny (najmä metán) a znečisťuje povrchové a podzemné vody, pôdu i ovzdušie. Jeho podiel v komunálnom odpade je teda nevyhnutné znížiť, ideálne úplne eliminovať.

Mestá hodnotia zber bioodopadu

Mestá hodnotia zber bioodopadu

Obyvateľom najviac prekáža zápach a premnožený hmyz, obciam zase prísne legislatívne podmienky. Portál EURACTIV Slovensko sa pýtal aj Združenia miest a obcí Slovenska na to, ako po čase hodnotia zavedenie zberu kuchynského odpadu. 

Šetriť životné prostredie môžeme aj v práci

Šetriť životné prostredie môžeme aj v práci

O dôsledkoch klimatickej zmeny a znečistení životného prostredia existuje množstvo informácií, faktov či teórií. Každý, koho táto téma trápi a cíti potrebu zapojiť sa a niečo zmysluplné podniknúť, má rôzne možnosti. Svoje peňaženky prirodzene šetríme doma. Zbytočne nesvietime, neplytváme vodou, triedime odpad. Šetriť životné prostredie však môžeme aj mimo svoj domov. 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu