VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

Ulice: Bernolákova, Záborského, Jarková, Kvetná, Mudroňova, Prídavkova, Sama Chalúpku, Višňová, Kukučínova, Komenského, Záhradkárska oblasť medzi vodami, 9. mája, Hviezdoslavova, Mieru, Prešovská, Štúrova, Matice slovenskej
Mgr. Katarína Kurucová
Mgr. Katarína KurucováNezávislý kandidátkatarina.kurucova@outlook.sk
Fraňa Kráľa 1085/5
083 01 Sabinov
Mobil: 0903 784 473
Ing. Marek Hrabčák, PhD.
Ing. Marek Hrabčák, PhD.Nezávislý kandidáthrabcakm@po.psg.sk
Matice slovenskej 20
083 01 Sabinov
Mobil: 0904 542 680
Mgr. Alžbeta Šoltisová
Mgr. Alžbeta ŠoltisováNezávislý kandidátedna@centrum.sk
Komenského 3
083 01 Sabinov
Mobil: 0915 925 646
Ing. Ladislav Haluška
Ing. Ladislav HaluškaSNSladislav.haluska@sabinov.sk
zástupca primátora
Matice slovenskej 1
083 01 Sabinov
Mobil: 0915 329 299
Bc. Martin Kuchár
Bc. Martin KuchárNezávislý kandidáthumaxmk@pobox.sk
Námestie slobody 17/17
083 01 Sabinov
Mobil: 0915 865 856

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

Ulice: Švermova, Janka Borodáča, Hliník, Levočská, Jilemnického, Ružová, Šancová, Mlynská, Námestie slobody, kpt. Nálepku, Murgašova, 17. novembra, Jakubovanská
Mgr. Marián Valkovič
Mgr. Marián ValkovičNezávislý kandidátmajosetfa@pobox.sk
17. novembra 19
083 01 Sabinov
Mobil: 0903 282 219
Mgr. Erik Radačovský
Mgr. Erik RadačovskýSPOLU - občianska demokraciaerik.radacovsky@gmail.com
Námestie slobody 91
083 01 Sabinov
Mobil: 0914 271 473
Jozef Potocký
Jozef PotockýKDHjozef.potocky2@gmail.com
Námestie slobody 91
083 01 Sabinov
Mobil: 0907 047 456
Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Jozef KolárčikKDHkolarcikd@gmail.com
17. novembra 29
083 01 Sabinov
Mobil: 0911 114 519
prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.Nezávislý kandidátjuraj.ruzbarsky@tuke.sk
Karpatská 2122/4
083 01 Sabinov
Mobil: 0908 487 526

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

Ulice: Záhradná, Sládkovičova, Nezabudova, Jolany Cirbusovej, SNP, Severná, Pavla Gojdiča, Puškinova, Janka Jesenského, Moyzesova, gen. Svobodu, Sadová, Novomeského, Samuela Fábryho, Fraňa Kráľa, Ovocinárska, Hollého, Priemyselná štvrť, Pod Švabľovkou, Karpatská, Čergovská, Tehelná, občania s trvalý pobytom Sabinov 0
Mgr. Miroslav Kovalík
Mgr. Miroslav KovalíkSME RODINAorimtender@gmail.com
J. Cirbusovej 48
083 01 Sabinov
Mobil: 0907 290 909
Ing. Radoslav Ernst
Ing. Radoslav ErnstNezávislý kandidátradoslav.ernst@gmail.com
J. Cirbusovej 50
083 01 Sabinov
Mobil: 0907 421 504
Mgr. Zuzana Palenčárová
Mgr. Zuzana PalenčárováNezávislý kandidátpalencarova.z@gmail.com
J. Cirbusovej 43
083 01 Sabinov
Mobil: 0905 121 996
Stanislav Vaňo
Stanislav VaňoNezávislý kandidátstanislav.vano89@gmail.com
9. mája 22
083 01 Sabinov
Mobil: 0907 949 623
Ing. Jaroslav Šoltys
Ing. Jaroslav ŠoltysNezávislý kandidátsoltys.jaroslav27@gmail.com
Generála Svobodu 434/26
083 01 Sabinov
Mobil: 0918 835 585

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu