Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet mesta Sabinov 2024 - spúšťame verejné hlasovanie

Participatívny rozpočet mesta Sabinov 2024 - spúšťame verejné hlasovanie

Milé Sabinovčanky, milí Sabinovčania, aj tento rok ponúkame možnosť získať peniaze na realizáciu vašich nápadov smerujúcich k zlepšeniu života v našom meste. Umožňuje to čerpanie z participatívneho rozpočtu.

Vylepšujme naše mesto spoločne

Vylepšujme naše mesto spoločne

Participatívny rozpočet (PR), ktorý je už štvrtý rok súčasťou rozpočtovej politiky mesta Sabinov, vstupuje do ďalšieho ročníka.

PR je jeden z najobľúbenejších nástrojov participácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto, obec, alebo vyšší územný celok pre účely PR vyčlení. Otvára nový typ verejnej diskusie medzi občanmi a subjektami verejnej správy nielen o realizácii konkrétnych intervencií (navrhnutých projektoch), ktoré iniciovali občania, ale najmä o budúcej vízii a podobe mesta či územia tak, ako to vidia jeho obyvatelia. PR sa vo svete uplatňujú na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni.

Peniaze na realizáciu vašich nápadov

Peniaze na realizáciu vašich nápadov

ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET
Pre mnohých z vás je to určite tajomný pojem. Čo sa ale za touto myšlienkou skrýva? V prvom rade je potrebné povedať, že sme týmto nevymysleli koleso, pretože tento nástroj funguje už dlhodobo v iných mestách, kde si ho ich obyvatelia veľmi obľúbili a aktívne ho využívajú. Veľakrát totiž nie je potrebné vymýšľať nové veci, len ich je potrebné prispôsobiť na lokálne podmienky a nájsť odvahu ich zaviesť.

Nová šanca pre občanov

Nová šanca pre občanov

Možno si spomínate na nie tak dávnu aktivitu, kedy sme spustili po prvý krát v Sabinove tzv. participatívny rozpočet. Bolo to pred rokom, no keďže žijeme hektickú a rýchlu dobu, tak sa to nezdá byť taký dlhý časový odstup. Vďaka vašej snahe sa v minulom roku podarilo vybudovať altánok na Šanci, prípadne zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej akadémii. Tohto roku sme na tento účel, vďaka pomerne úspešnému predchádzajúcemu roku, navýšili rozpočet z pôvodných 5000 € na súčasných 10 000 €.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu