Barbie upratuje Sabinov

Barbie upratuje Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do projektu pod názvom BARBIE UPRATUJE SLOVENSKO & UPRATOVANIE JE HRAČKA. Ide o podujatie, ktoré sa v našom meste uskutoční 19.4.2024 k príležitosti Dňa Zeme. Urobíme spoločne niečo pre prírodu v našom okolí! Projekt je inšpirovaný myšlienkou BARBIE LOVES THE OCEAN = spoločenská zodpovednosť = my to nielen hovoríme, ale reálne aj robíme!

Skúška systému varovania v meste Sabinov

Skúška systému varovania v meste Sabinov

Mesto Sabinov oznamuje, že na základe usmernenia Okresného úradu v Sabinove na preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2024 sa v piatok 12. apríla 2024 o 12:00 hod. zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou/dvojminútovým stálym tónom/ a preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou.

Prístavba ku poliklinike

V súčasnosti prebieha realizácia stavby "Prístavba ku poliklinike", v rámci ktorej majú na poliklinike pribudnúť nové moderné ambulancie. Zmluvný termín ukončenia stavby je 11/2024. Vzhľadom na dobré napredovanie stavebných prác je predpoklad oveľa skoršieho odovzdania stavby už v 07/2024.

S novými ambulanciami súvisí aj výstavba novej prístupovej cesty, chodníka a parkoviska ku poliklinike, ktorých financovanie bolo schválené na poslednom Mestskom zastupiteľstve. Ich výstavbou vznikne nový prístup do budovy polikliniky. Tieto nové infraštruktúry budú prispievať aj k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy v okolí polikliniky.

Veríme, že dokončenie týchto investičných akcií pomôže efektívnejšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a zvýši celkovú kvalitu služieb poskytovaných pacientom.

 

Oznam vlastníkom nehnuteľností

Oznam vlastníkom nehnuteľností

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Sabinov, mestská časť Orkucany, okres Sabinov:

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: 1.5.2024 do 31.03.2025. Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice.

Oficiálne výsledky prezidentských volieb 2024 II. kolo - ako volili Sabinovčania

Oficiálne výsledky prezidentských volieb 2024 II. kolo - ako volili Sabinovčania

V druhom kole prezidentských volieb zvíťazil Peter Pellegrini a stane sa tak novým prezidentom Slovenskej republiky. Zvolený kandidát by sa mal úradu ujať 15. júna 2024, po ukončení funkčného obdobia predchádzajúcej hlavy štátu Zuzany Čaputovej.

Ponúkame vám prehľad výsledkov 2. kola prezidentských volieb 2024, platných pre mesto Sabinov:

  • Ivan Korčok vyhral v dvoch okrskoch s počtom hlasov 2 339
  • Peter Pellegrini vyhral v 8-mich okrskoch s počtom hlasov 2 920
  • Celková účasť na voľbách vo všetkých okrskoch je 56,26 %, čo predstavuje z celkového počtu 9 411 zapísaných voličov 5 259 zúčastnených voličov, z ktorých bolo platných 5 259 hlasov
  • Celkový počet odovzdaných obálok bol 5 295
  • Celkový počet platných hlasov bol 5 259
  • Celkový počet neplatných hlasov bol 36
  • Najvyšší počet zúčastnených voličov bolo v okrsku č. 3 - 731 voličov
  • Najvyšší %-na účasť vo voľbách bola v okrsku č. 5 - 69,90 %
  • Najnižší počet zúčastnených voličov bolo v okrsku č. 7 - 213 voličov
  • Najnižšia %-na účasť vo voľbách bola v okrsku č. 7 - 31,56 %
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 24.4.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 24.4.2024

Mesto Sabinov oznamuje občanom, že v termíne 24. apríla 2024 od 08:00 h do 15:00 h., je naplánované prerušenie distribúcie elektriny - presný zoznam lokalít, ktorých sa prerušenie distribúcie elektriny týka, nájdete v priložených oznámeniach. Dôvodom prerušenia je rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu