Cesta turistických miest na poľsko-slovenskom pohraničí

Priorita 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách

Historické pohraničie sa stáva krajším renovujeme a sprístupňujeme historické pamiatky na cezhraničnej trase z Muszyny do Sabinova (súčasť EuroVelo11)

Internetová konzultácia k projektu pod názvom „Historické pohraničie sa stáva krajším renovujeme a sprístupňujeme historické pamiatky na cezhraničnej trase z Muszyny do Sabinova (súčasť EuroVelo11)

E-kiosky - zdroj informácií v meste Sabinov

E-kiosky - zdroj informácií v meste Sabinov

Mesto Sabinov spolupráci s poľským partnerom mestom Muszyna aktuálne realizuje spoločný projekt PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci programu Interreg Poľsko-Slovenská spolupráca. Súčasťou aktivít projektu je aj obstaranie a osadenie dvoch outdoorových e-kioskov, z čoho jeden bude špeciálne výškovo prispôsobený pre osoby so špeciálnymi potrebami. Kiosky budú slúžiť ako zdroj rôznych druhov informácii, napríklad plánovaných podujatí a možnostiach ubytovania, stravovania v meste, histórii mesta a rôznych druhov atrakcii v meste. Informačný kiosk pre osoby so špeciálnymi potrebami bude umiestnený pre budovou mestského úradu a samostatne stojaci kiosk bude umiestený v parku na námestí.

Spoločné stretnutie žiakov základných škôl

Spoločné stretnutie žiakov základných škôl

V dňoch 19. a 26. mája 2023 sa uskutočnilo spoločné stretnutie žiakov Základnej školy na ulici Komenského v Sabinove a ich rovesníkov z poľského mesta Muszyna. Udialo sa tak v rámci projektu. „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Život pod hradbami v Sabinove

Život pod hradbami v Sabinove

Mesto Sabinov spolupráci s poľským partnerom mestom Muszyna aktuálne realizuje spoločný projekt PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Hasiči zo Sabinova a požiarna stráž z Muzsyny si vymenili skúsenosti o ochrane pamiatok pred požiarmi a povodňami

Hasiči zo Sabinova a požiarna stráž z Muzsyny si vymenili skúsenosti o ochrane pamiatok pred požiarmi a povodňami

Mesto Sabinov spolupráci s poľským partnerom mestom Muszyna aktuálne realizuje spoločný projekt PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu