Referát rozvoja mesta

Referát rozvoja mesta

Zabezpečuje:

• vypracovanie a aktualizáciu PHSR mesta – v určenom rozsahu
• vyhľadávanie, spracovávanie projektov, návrhov na projekty
• získavanie zdrojov z fondov
• realizáciu a implementáciu projektov
• plánovanie investičných a neinvestičných projektov
• prípravu projektových dokumentov
• vyhľadáva a monitoruje projekty
• poskytuje informácie o fondoch vedeniu mesta a ved. oddelení
• spracováva a zostavuje žiadosti na získavanie finančných prostriedkov z rôznych fondov
• aktualizuje informácie o projektoch
• zabezpečuje implementáciu a realizáciu projektov – spracováva monitorovacie a záverečné správy – v určenom rozsahu
• zabezpečuje verejné obstarávanie referátu
• zúčastňuje sa na koordinácii úloh pri zabezpečovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja

• vyhľadáva potencionálnych účastníkov cestovného ruchu
• zber databázových údajov, ich spracovanie – spolupráca pri prezentácii a propagácii mesta
• spracováva podklady pre tlač v oblasti svojej pôsobnosti
• spolupracuje pri udržiavaní web-stránky mesta v oblasti svojej pôsobnosti
• vyhodnocuje implementáciu projektov po finančnej stránke
• spracuváva podklady pre tlač v oblasti svojej pôsobnosti

Zodpovedný referent:  Mgr. Anton TOMČAN 051 - 4880 420 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zodpovedný referent: Mgr. Pavol MOLNÁR 051 - 4880 420 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zodpovedný referent: Ing. Dominik BAŠISTA 051 - 4880 420 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu