WiFi pre Teba – mesto Sabinov

free wifiMesto sa rozhodlo zvýšiť dostupnosť internetu pre všetkých, a preto tu máme projekt: „WiFi pre Teba – mesto Sabinov“. Každý občan totiž vidí, že v čase silnejúcej informatizácie je prístup k internetovej sieti nevyhnutnosťou. Naše mesto sa teda aktívne podieľa na projekte, ktorý rozšíri prístup k internetu pre každého. Táto výzva neostala len na papieri a daná vec je už schválená.

Mesto Sabinov sa rozhodlo vstúpiť do nezastaviteľného technického pokroku a chce takto ísť v ústrety všetkým občanom v rámci zvyšovania internetovej gramotnosti, no hlavne dostupnosti. V týchto intenciách sa bude postupovať aj v nasledujúcich fázach, ktoré sú už len otázkou času vo forme konkrétnej realizácie. V základných rysoch ide o vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach so zvýšenou koncentráciou obyvateľov, pričom základným cieľom je bezplatné poskytnutie daných služieb, resp. pripojenie pre občanov mesta, ale aj pre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú stráviť čas v našom krásnom meste nad Torysou. Pôjde o širokopásmové pripojenie s minimálnou rýchlosťou 30 MBit./s. Samotná lokalizácia zahŕňa 8 externých a 3 interné prístupové body. Dôležitým faktorom je aj to, že na predmetných miestach, ktoré majú byť pokryté sa nenachádzajú iné komerčné bezplatné dostupné siete WiFi. Samotná realizácia prístupových bodov je naplánovaná na rok 2019. Náklady na tento projekt činia 15.000 €, z ktorých je 14.250 € z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Náklady zo strany mesta zahŕňajú sumu 750 EUR na vlastného spolufinancovania. Veríme, že vo finálnej fáze bude projekt úspešný, a že prinesie úžitok pre všetkých užívateľov danej siete.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

EU MDaVSR

Urad Predsedu vlady inform

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu