Výberové konania - pracovné miesta

Zoznam výberových konaní a zápisníc z výberových konaní na pozíciu na mestskom úrade v Sabinove a v jeho príspevkových organizáciách.