Budúcnosť programu Interreg Poľsko – Slovensko – každý hlas sa ráta

Budúcnosť programu Interreg Poľsko – Slovensko – každý hlas sa ráta

Srdečne pozývamevšetkých obyvateľov a zástupcov inštitúcií na účasť v konzultáciách o budúcom programe cezhraničnej spolupráce Interreg na poľsko-slovenskom pohraničí.

Európske prostriedky pomohli doteraz vytvoriť v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko viac ako 3000 km cezhraničných turistických chodníkov, obnoviť 480 infraštruktúrnych objektov alebo zmodernizovať takmer 200 km ciest. Konzultácie organizuje Spoločný sekretariát Programu a ich cieľom je zhromaždiť Vaše názory a pripomienky na tému smerovania cezhraničnej spolupráce po roku 2027.

Výsledky konzultácií poslúžia na vypracovanie nového programu Interreg. Konzultácií sa môžu zúčastniť nielen obyvatelia, ale aj všetci, ktorí majú záujem o rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

Pre zástupcov inštitúcií pôsobiacich na pohraničí, predovšetkým doterajších žiadateľov a príjemcov Programu Interreg Poľsko – Slovensko, je určený dotazník pre inštitúcie.

Pre obyvateľov pohraničia, ktorí sa chcú podeliť o svoje názory na súčasnú a budúcu cezhraničnú spoluprácu, je určený Dotazník pre občanov.

Prosíme vás aj o zdieľanie dotazníkov, aby čo najviac ľudí mohlo vyjadriť svoj názor a ovplyvnilo budúcnosť Programu Interreg Poľsko - Slovensko po roku 2027!

Dotazníky je možné vyplniť do 31. augusta 2024.

Vopred vám ďakujeme za váš čas a všetky názory.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu