Upozornenie na obmedzenie parkovania

Upozornenie na obmedzenie parkovania

Prosíme občanov, aby od dňa 17.9.2023 (nedeľa) v čase od 22:00 hod. až do ukončenia stavby pod názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry
pre obyvateľov MRK v meste Sabinov" ul. Ružová, neparkovali pred bytovými domami č. 45 až 60.

Dňa 18.9.2023 (pondelok) sa budú odstraňovať vstupné (nábehové) obrubníky na parkoviskách. Od 18.9.2023 až do
ukončenia stavby nebude možný vstup a výjazd z parkovísk pred bytovými domami č. 45 až č. 60.

Žiadame občanov, aby v termíne od 17.9.2023 od 22:00 hod. do ukončenia stavebných prác na ul. Ružovej, využili
parkoviská
- ul. Ružová č. 45 až 60 za bytovými domami (OD Domino), ul Kpt. Nálepku, parkovisko pri kúpalisku, ul. Švermová (pri MsKS),
ul. 17. novembra - pozdĺžne parkovanie a parkoviská pri hradbách.

Parkoviská pred bytovými domami č.45 až 60 majú kapacitu 75 parkovacích miest, alternatívne parkoviská majú kapacitu 375 parkovacích miest z toho 12 miest je pre imobilných. Práce na uložení asfaltového krytu budú prebiehať do konca októbra.

Žiadame občanov o ústretovosť a ohľaduplnosť.

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu