Priebeh jesenného upratovania v Sabinove (2023)

V tomto roku sme na jesenné upratovanie vyčlenili termín od 26.10. do 10.11.2023. Tešíme sa, že ste tento termín využili na upratanie svojho okolia. Na webovej stránke mesta Sabinov sme zverejnili s termínom jesenného upratovania aj dôležité pokyny k nemu. Nie všetky však boli dodržané.

Preto by sem vás chceli upozorniť na zopár nedostatkov, ktoré sa vyskytli, aby budúce jesenné upratovanie dopadlo lepšie ;) :

  • Trávu, lístie, burinu vkladajte do vriec s maximálnym objemom 120 l, pri rodinných domoch to bolo dodržané no na stanovištiach v meste ste často vyhadzovali tento odpad voľne, nie vo vreciach, miešaný bol spolu s konármi, čím sa značne sťažovalo následné štiepkovanie.

  • Nevyhadzujte korene stromov, nedajú sa zoštiepkovať
  • Nevyhadzujte iný komunálny odpad ako biologický (tohto roku bol nájdený v malom množstve)
  • Ukladanie odpadu po termíne na to vyhradenom sa považuje za tvorbu čiernych skládok. Týka sa to najmä stanovištia Orkucany - Jarková a Kvetná, v Sabinove - Pod Švabľovkou - záhradkárska osada, Moyzesova - oproti čísla domu 99 a pri bývalom zbernom dvore, Nezabúdova pri regulačke plynu.

Do pozornosti dávame plánovaný presun stanovišťa na Ul. Gen. Svobodu na trávnatú plochu nad komunitné centrum - konáre zasahujú do miestnej komunikácie a samotné štiepkovanie obmedzuje prejazd ulicou.

Vopred ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu