Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek

Zmodernizovaný most v Lúčke a nový koberec v úseku od hranice okresov Sabinov a Levoča po obec Nižný Slavkov. To je bilancia aktuálnych cestných akcií zrealizovaných v okrese Sabinov. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do nich investoval z vlastných zdrojov vyše 400-tisíc eur.

Motoristická verejnosť sa teší z ďalších zrealizovaných cestných akcií v Prešovskom kraji. Tentoraz prešla modernizáciou cestná infraštruktúra v okrese Sabinov. Prešovská župa prostredníctvom svojej Správy a údržby ciest PSK konkrétne ukončila rekonštrukciu mosta v Lúčke aj opravu cesty v smere do Nižného Slavkova. Preinvestovala tu celkovo 409-tisíc eur.

V obci Lúčka prešiel konkrétne opravou 50-ročný mostný objekt, ktorý prevádza cestu č. III/3189-003 ponad Lúčanku. Vykazoval veľmi zlý stavebno-technický stav, pričom sa nachádzal v šiestom zo siedmich stupňov hodnotenia. V rámci prác sa na ňom kompletne odstránili zistené poruchy, a to výmenou jeho nosnej konštrukcie i zvršku. Dolná stavba sa zrekonštruovala a na objekte sa vybudovali prechodové oblasti vrátane odvodnenia.

Súčasťou rekonštrukcie bolo tiež vybúranie celej konštrukcie vozovky na moste a následné zhotovenie novej. Dosypali sa tu krajnice, osadili cestné smerové stĺpiky a zrealizovalo sa vodorovné dopravné značenie. Náklad všetkých zmienených stavebných prác sa vyšplhal na sumu 196 000 eur.

V okrese Sabinov prešlo modernizáciou aj takmer 1,7 kilometra cesty 3. triedy č. 3216 v úseku okresov Sabinov/Levoča – Nižný Slavkov. Cestná akcia sa zamerala na zlepšenie stavebno-technického stavu komunikácie. Pôvodný poškodený kryt vozovky sa odfrézoval a položil sa tu nový asfaltový koberec. V závere investičnej akcie za viac ako 213-tisíc eur sa v úseku zrealizovalo aj vodorovné dopravné značenie.

Zdroj: www.psk.sk

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu