Do školy a do práce na bicykli

Do školy a do práce na bicykli

Prešovský samosprávny kraj organizje 2. ročník kampane s názvom Do školy a do práce na bicykli. Prebieha celý september. Pre každého s 24 jazdami má PSK pripravené aj „parádne“ účastnícke tričko kampane.

Aj nám na MsÚ záleží na životnom prostredí, preto sme sa radi zapojili do tejto kampane. Na čele s primátorom mesta dnes niektorí zo zamestnancov využili radšej jazdu na bicykli. Zapojíte sa aj vy? Kampaň prebieha celý september. Viac informácií nájdete na https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli.

Získajme spoločne pre naše mesto nový park

Získajme spoločne pre naše mesto nový park

Spoločnosť Lidl vyhlasuje súťaž o 5 mestských parkov nazývaných "Lidl Čistinka". Hlasovanie sa spúšťa už tento pondelok 11.9.2023 a potrvá do 22.10.2023.

Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Každý modul má svoju funkciu a charakter, a spolu tvoria kompaktnú zónu. Takto vyskladaný mestský park dokáže pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru. Na Lidl Čistinke nájdete priestor pre šport, ale aj oddych. Všetky štyri moduly sú navrhnuté tak, aby spolu tvorili jednotný celok.

O tom, komu park spoločnosť Lidl vybuduje rozhodujeme len my. 5 miest, ktoré získajú najviac hlasov víťazí. Poďme do toho spoločne a získajme pre naše mesto krásny, nový park. Hlasovať môžete na www.lidl.sk/cistinka

Upozornenie na obmedzenie parkovania

Upozornenie na obmedzenie parkovania

Prosíme občanov, aby od dňa 17.9.2023 (nedeľa) v čase od 22:00 hod. až do ukončenia stavby pod názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry
pre obyvateľov MRK v meste Sabinov" ul. Ružová, neparkovali pred bytovými domami č. 45 až 60.

Dňa 18.9.2023 (pondelok) sa budú odstraňovať vstupné (nábehové) obrubníky na parkoviskách. Od 18.9.2023 až do
ukončenia stavby nebude možný vstup a výjazd z parkovísk pred bytovými domami č. 45 až č. 60.

Žiadame občanov, aby v termíne od 17.9.2023 od 22:00 hod. do ukončenia stavebných prác na ul. Ružovej, využili
parkoviská
- ul. Ružová č. 45 až 60 za bytovými domami (OD Domino), ul Kpt. Nálepku, parkovisko pri kúpalisku, ul. Švermová (pri MsKS),
ul. 17. novembra - pozdĺžne parkovanie a parkoviská pri hradbách.

Parkoviská pred bytovými domami č.45 až 60 majú kapacitu 75 parkovacích miest, alternatívne parkoviská majú kapacitu 375 parkovacích miest z toho 12 miest je pre imobilných. Práce na uložení asfaltového krytu budú prebiehať do konca októbra.

Žiadame občanov o ústretovosť a ohľaduplnosť.

 

Výluky Dňa 13. a 14. septembra 2023

Výluky Dňa 13. a 14. septembra 2023

Dňa 13. a 14. septembra 2023 (streda, štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 7:50 do 13:00 hod. realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov

Dôsledky výluky:

  • na úseku trate Veľký Šariš - Sabinov budú nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky Os 8553, 8552, REX 1939, 1936, 1941, 1938, 1943, 1940, 1942, 1947

Popis zastávok NAD:

 Železničná stanica/zastávka  Miesto zastavenia NAD
 Veľký Šariš  pred staničnou budovou
 Šarišské Michaľany  Autobusová zastávka „Šarišské Michaľany, sídlisko“
 Orkucany  Autobusová zastávka „Sabinov, Orkucany, most“
 Sabinov  Pred staničnou budovouDôležité upozornenia:

  • v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov
  • počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov,
  • v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov. Príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia.
  • vzhľadom na prevádzkovú situáciu je potrebné dostaviť sa k vlakom s dostatočným časovým predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase,

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme.

Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

Aktuálny priebeh kosenia v meste

Aktuálny priebeh kosenia v meste

Firma Verejnoprospešné služby spol. s.r.o. je zmluvným partnerom mesta Sabinov pri údržbe verejnej zelene. Aktuálne plochy, ktoré sa v daný deň udržiavajú sa dozviete na webovej stránke vpssb.sk.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu