Hasiči zo Sabinova a požiarna stráž z Muzsyny si vymenili skúsenosti o ochrane pamiatok pred požiarmi a povodňami

Hasiči zo Sabinova a požiarna stráž z Muzsyny si vymenili skúsenosti o ochrane pamiatok pred požiarmi a povodňami

Mesto Sabinov spolupráci s poľským partnerom mestom Muszyna aktuálne realizuje spoločný projekt PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Súčasťou aktivít projektu je aj Organizácia jednodňových tvorivých dielní útvarov požiarnej stráže, na ktorých si budú vymieňať skúsenosti a postupy spojené s ochranou kultúrneho dedičstva pred povodňami a požiarmi. Podujatie sa uskutočnilo 14.5.2023 o 9°° v priestoroch GÓL Centrum Resort v Sabinove. Účastníci podujatia si vymenili rôzne skúsenosti z praktickej činnosti a oboznámili sa aj s miestnymi špecifikami tejto náročnej služby.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu