Život pod hradbami v Sabinove

Život pod hradbami v Sabinove

Mesto Sabinov spolupráci s poľským partnerom mestom Muszyna aktuálne realizuje spoločný projekt PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Súčasťou aktivít projektu je aj Organizácia historicko-kultúrneho podujatia s názvom: Život pod hradbami, kde prostredníctvom živých ukážok remesiel a bojov priblížime dnešnej generácii vtedajší život pod hradbami. Podujatie by sa uskutočnilo 16-18.06.2022. Na podujatí sa zúčastniť 50 vystupujúcich a to šermiari, remeselníci, košikári, kováči a rezbári.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu