Spoločné stretnutie žiakov základných škôl

Spoločné stretnutie žiakov základných škôl

V dňoch 19. a 26. mája 2023 sa uskutočnilo spoločné stretnutie žiakov Základnej školy na ulici Komenského v Sabinove a ich rovesníkov z poľského mesta Muszyna. Udialo sa tak v rámci projektu. „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu turistov navštevujúcich Muszynu a Sabinov o 1000 osôb ročne od roku 2021 vďaka obnoveniu a modernizácii dvoch objektov kultúrneho dedičstva: mestských hradieb v Sabinove a hradu v Muszyne. Z tohto dôvodu boli stretnutia zamerané na mladšiu generáciu šiestakov až deviatakov z oboch strán hranice. 19. mája 2023 poľské deti navštívili v doprovode svojich pedagógov Základnú školu na ulici Komenského, kde sa oboznámili nielen s inovatívnym vyučovaním, ale našli si aj nových kamarátov. Zvlášť ich upútali interaktívne učebne, či priama skúsenosť s pokusmi počas výuky prírodovedných predmetov. O týždeň na to sa zase žiaci Základnej školy zo Sabinova vybrali do Muszyny. Po uvítaní zástupcom mesta pánom Vladimírom Tokarczykom sa žiaci rozdelili na dve skupiny, pričom sa v aktivitách vzájomne striedali. Pozreli si múzeum mesta, botanickú aj zoologickú záhradu, či miestnu vyhliadkovú vežu. Plný dojmov sa v poobedňajších hodinách vrátili domov. V tomto dni bola splnená ďalšia úloha z celkového niekoľkobodového programu v projekte, pričom konkrétne šlo o organizáciu výmenného jednodňového pobytu pre deti školského veku, ktoré budú mať unikátnu možnosť spoznať kultúrne a prírodné dedičstvo ako na slovenskej, tak aj na poľskej strane hranice čo sa aj udialo počas týchto dvoch krásnych májových slnečných dní.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu