E-kiosky - zdroj informácií v meste Sabinov

E-kiosky - zdroj informácií v meste Sabinov

Mesto Sabinov spolupráci s poľským partnerom mestom Muszyna aktuálne realizuje spoločný projekt PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci programu Interreg Poľsko-Slovenská spolupráca. Súčasťou aktivít projektu je aj obstaranie a osadenie dvoch outdoorových e-kioskov, z čoho jeden bude špeciálne výškovo prispôsobený pre osoby so špeciálnymi potrebami. Kiosky budú slúžiť ako zdroj rôznych druhov informácii, napríklad plánovaných podujatí a možnostiach ubytovania, stravovania v meste, histórii mesta a rôznych druhov atrakcii v meste. Informačný kiosk pre osoby so špeciálnymi potrebami bude umiestnený pre budovou mestského úradu a samostatne stojaci kiosk bude umiestený v parku na námestí.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu