Historické pohraničie sa stáva krajším renovujeme a sprístupňujeme historické pamiatky na cezhraničnej trase z Muszyny do Sabinova (súčasť EuroVelo11)

Internetová konzultácia k projektu pod názvom „Historické pohraničie sa stáva krajším renovujeme a sprístupňujeme historické pamiatky na cezhraničnej trase z Muszyny do Sabinova (súčasť EuroVelo11)

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu