NÁVRH VZN č. 6/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 13 Územného plánu mesta...
pondelok, 17. jún 2024 Návrhy VZN
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku...
streda, 14. december 2016 Oznamy mesta
Rozpis služieb koordinátorov počas sobôt, nedieľ a...
štvrtok, 06. jún 2024 Oznamy mesta
Verejná vyhláška
streda, 05. jún 2024 Verejné vyhlášky
Zámer priameho predaja - CKN p. č. 642
pondelok, 03. jún 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zámer priameho predaja - Hviezdoslavova...
pondelok, 03. jún 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zápisnica OVS - Admin. budova Hollého
štvrtok, 23. máj 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zámer prevodu majetku - prípad hodný osobitného zreteľa - T....
štvrtok, 09. máj 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zámer prevodu majetku - prípad hodný osobitného zreteľa - J....
štvrtok, 09. máj 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zámer prevodu majetku - prípad hodný osobitného zreteľa - M....
štvrtok, 09. máj 2024 Majetok - predaj - prenájom
Digitálne mesto
Image

SPRAVODAJCA MESTA

Spravodajca mesta

VOĽBY DO EP

volby EP 2024

Kontakt na mestskú políciu 0948959159

POLIKLINIKA

poliklinika

ODKAZ PRE STAROSTU

DOTÁCIE

fnps-zs_tech.jpg

KALENDÁR ZBERU ODPADOV 2024

Image

KOSENIE VEREJNEJ ZELENE

banner kosenie verejnej zelene sabinov 2024

PARTNERSKÉ MESTÁ

SIEDLCE

erb

KENDERES

erb

ÇUBUK

erb

SOBĚSLAV

erb

Smart city

Geografický systém

Geografický systém

Geografický systém

ROZHLAS V MOBILE

Obrazok Rozana

Interreg

Interreg

Projekty z EÚ a dotácie

Projekty EÚ

Komunitný plán 2021 - 27

Geografický systém

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

SMS systém mesta

SMS systém mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu