Odstávka vody - 26.1.2024

Odstávka vody - 26.1.2024

Na základe poruchy bude dnes 26.1.2024 odstavený od dodávky vody Mestský úrad a bytové domy k námestiu na ul. 17. novembra č.51 až 62 do ukončenia opravy.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. 

Slávnostné poklepanie základného kameňa obchvatu mesta Sabinov

Náš sen sa postupne stáva realitou. Vízia s ktorou prišli pred vyše 20-timi rokmi zamestnanci MsÚ a začali spolu s kompetentnými orgánmi konať, sa 24.1.2024 posunul míľovými krokmi dopredu. Nastal vzácny okamih poklepania základného kameňa začínajúcej stavby pod názvom: I/68 SABINOV, preložka cesty.  

Zmena poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia

Zmena poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia

Upozorňujeme občanov na zmenu poplatkovej povinnosti v zmysle nového zákona č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Sabinov č. 9/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Sabinov, účinné od 1.1.2024, ktorá sa vzťahuje na právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľ, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia). 

POZOR na supervýhodné podomové ponuky, nie je to VSD, a.s.

POZOR na supervýhodné podomové ponuky, nie je to VSD, a.s.

Chceme vás upozorniť na hromadný výskyt podvodných firiem, ktoré koncom minulého roka navštevovali domácnosti a občanov presviedčali, že periodické revízne správy sú nevyhnutné. Mali to spájať aj s akciovou cenou, ak bude za ich služby okamžite zaplatené v hotovosti. 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Sabinov v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a článkom 7 bod 2 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Sabinov vyhlasuje výberové konanie na funkciu: náčelník Mestskej polície v Sabinove. 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu