Výluky Dňa 13. a 14. septembra 2023

Výluky Dňa 13. a 14. septembra 2023

Dňa 13. a 14. septembra 2023 (streda, štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 7:50 do 13:00 hod. realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku: Veľký Šariš - Sabinov

Dôsledky výluky:

  • na úseku trate Veľký Šariš - Sabinov budú nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky Os 8553, 8552, REX 1939, 1936, 1941, 1938, 1943, 1940, 1942, 1947

Popis zastávok NAD:

 Železničná stanica/zastávka  Miesto zastavenia NAD
 Veľký Šariš  pred staničnou budovou
 Šarišské Michaľany  Autobusová zastávka „Šarišské Michaľany, sídlisko“
 Orkucany  Autobusová zastávka „Sabinov, Orkucany, most“
 Sabinov  Pred staničnou budovouDôležité upozornenia:

  • v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov
  • počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov,
  • v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov. Príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia.
  • vzhľadom na prevádzkovú situáciu je potrebné dostaviť sa k vlakom s dostatočným časovým predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase,

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu