Peniaze na realizáciu vašich nápadov

Peniaze na realizáciu vašich nápadov

ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET
Pre mnohých z vás je to určite tajomný pojem. Čo sa ale za touto myšlienkou skrýva? V prvom rade je potrebné povedať, že sme týmto nevymysleli koleso, pretože tento nástroj funguje už dlhodobo v iných mestách, kde si ho ich obyvatelia veľmi obľúbili a aktívne ho využívajú. Veľakrát totiž nie je potrebné vymýšľať nové veci, len ich je potrebné prispôsobiť na lokálne podmienky a nájsť odvahu ich zaviesť.


Mnoho z vás má veľa vynikajúcich nápadov ako zlepšiť život v našom meste, skrášliť jeho okolie, zlepšiť životné prostredie alebo zorganizovať nejakú kultúrno-spoločenskú akciu. Často pritom mnoho z týchto nápadov nie sú náročne na realizáciu, len vám na nich chýbajú peniaze. Presne pre takéto prípady prichádzame v tomto roku prvýkrát v histórií mesta s nástrojom zvaným participatívny rozpočet.
Čo teda ten participatívny rozpočet je? Zjednodušene, sú to peniaze vymedzené z rozpočtu mesta na realizáciu vašich nápadov. Každý Sabinovčan bude mať teda možnosť získať peniaze pre svoj nápad na zrealizovanie verejnoprospešného projektu alebo kultúrno-spoločenskej akcie. Následne prebehne verejné hlasovanie, kde bude mať každý Sabinovčan možnosť hlasovať za projekty, ktoré sa mu najviac páčia. Mesto potom v druhej polovici roka projekty s najväčším počtom hlasov zrealizuje. Chceli by ste niekde osadiť lavičku? Zorganizovať športový deň? Alebo máte nejaký iný nápad? Teraz nastal váš čas, fantázii sa medze nekladú.


AKO TEDA FUNGUJE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET?
• Vymyslite verejnoprospešný projekt alebo kultúrno-spoločenskú akciu, ktorá by bola podľa vás prínosná pre mesto
• Podajte žiadosť, v ktorej tento svoj projekt bližšie špecifikujete
• Presvedčte ostatných Sabinovčanov, aby váš nápad podporili v hlasovaní
• Najúspešnejšie projekty mesto zrealizuje


AKÝ TO MÁ CIEĽ?
Hlavným cieľom tohto nástroja je zapojiť vás viac do procesu rozhodovania o účele využitia našich spoločných peňazí. Doposiaľ totiž rozhodovali o využití verejných zdrojov len poslanci a primátor, odteraz dávame čiastočne túto možnosť do rúk úplne všetkým Sabinovčanom.
POZOR : Participatívny rozpočet netreba chápať z pohľadu klasických investičných akcií mesta, akými sú napríklad asfaltovanie vozovky, výstavba kontajnerových stanovíšť a ďalších podstatne drahších investícií, na ktoré využívame inú časť rozpočtu. V tomto počítame najmä s realizovaním „menších“ investičných akcií, ako sú napríklad lavičky, skrášlenie verejného priestranstva, zlepšenie občianskej vybavenosti alebo realizovanie kultúrno-spoločenských akcií.


KOĽKO PEŇAZÍ VYČLENÍME NA TENTO ÚČEL
Keďže toto bude náš prvý rok, z toho dôvodu sme zvolili na začiatok rozpočet vo výške 5000€. Aj keď sme sa snažili priebeh a pravidlá nastaviť po konzultácií aj s inými mestami čo najkvalitnejšie, až prax nám ukáže, čo je ešte potrebné do budúcna zlepšiť. Ak sa táto myšlienka ujme, sme ochotní do budúcna zvýšiť rozpočet a zapájať vás čoraz viac do rozhodovania o účele využití našich spoločných peňazí. Je to na nás všetkých.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O PROJEKTY
KTO MOŽE PODÁVAŤ ŽIADOSTI?
Žiadosti pre jednotlivé projekty môžu podať :
• občania s trvalým pobytom v meste Sabinov vo veku minimálne 15 rokov
• občianske združenia so sídlom v Sabinove, alebo občianske združenia s celoslovenskou pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta Sabinov a podieľajú sa na nich občania mesta Sabinov.
• neziskové organizácie so sídlom v Sabinove, alebo neziskové organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta Sabinov a podieľajú sa na nich občania mesta Sabinov.


AKO MÁ VYZERAŤ ŽIADOSŤ?
Každá žiadosť musí obsahovať :
• Názov projektu
• Údaje o navrhovateľovi a kontakt (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a email). V prípade právnickej osoby obdobné údaje o garantovi projektu.
• Stručné informácie a popis projektu
• Predpokladané náklady projektu
• Cieľ projektu a prínos pre rozvoj mesta Sabinov


AKO PODAŤ ŽIADOSŤ?
Žiadosť o projekt, ktorá spĺňa všetky formálne podmienky je možné podať elektronicky mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., písomne na podateľni MsÚ alebo poštou na adresu Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.
Tlačivo žiadosti je prístupné na webovom sídle mesta www.sabinov.sk v pravej časti stránky po kliknutí na odkaz Participatívny rozpočet alebo je možné vyplniť e-formulár na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJL5m72I0VU66U9rTPMK1am_QyxE82_2vkPGnUoQYgupwnqw/viewform

DOKEDY JE MOŽNÉ PODÁVAŤ ŽIADOSTI?
Žiadosti o realizovanie projektov je možné predkladať do 31. marca 2021.
PODMIENKY REALIZOVATEĽNOSTI PROJEKTOV
• Musí mať verejnoprospešný účel.
• Účel projektu nesmie produkovať zisk
• Musí byť zrealizovaný na území mesta Sabinov, pozemku alebo jeho majetku.
• Projekt je z technického, právneho a finančného hľadiska považovaný za realizovateľný.
• Projekt môže byť zameraný na:
a) úpravy verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie,
b) voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity,
c) infraštruktúru, občiansku vybavenosť a aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi obyvateľmi.
• Maximálne finančná podpora na jeden projekt nesmie prekročiť sumu vyššiu, ako je celková suma vymedzená mestským zastupiteľstvom na účely PR. V prípade, ak sa žiadateľovi podarí získať na projekt finančné prostriedky aj z iných zdrojov, celková suma projektu môže byť vyššia, avšak maximálna finančná podpora zo zdrojov PR nesmie presiahnuť sumu vyššiu, ako je suma vymedzená Mestským zastupiteľstvom na účely PR.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom fungovania participatívneho rozpočtu alebo jeho priebehu ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0914 271 473 alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Rád vám všetky otázky zodpoviem.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu