Nová šanca pre občanov

Nová šanca pre občanov

Možno si spomínate na nie tak dávnu aktivitu, kedy sme spustili po prvý krát v Sabinove tzv. participatívny rozpočet. Bolo to pred rokom, no keďže žijeme hektickú a rýchlu dobu, tak sa to nezdá byť taký dlhý časový odstup. Vďaka vašej snahe sa v minulom roku podarilo vybudovať altánok na Šanci, prípadne zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej akadémii. Tohto roku sme na tento účel, vďaka pomerne úspešnému predchádzajúcemu roku, navýšili rozpočet z pôvodných 5000 € na súčasných 10 000 €.


Cieľom mesta Sabinov je vás čoraz viac aktívne zapájať do diania a rozhodovania v meste, od prvého marca opäť spúšťame možnosť podávať žiadosti v rámci participativného rozpočtu. Ide o nástroj, vďaka ktorému je možné pretaviť do reality nápady vás - Sabinovčanov, ako zlepšiť život v našom meste, alebo skrášliť svoje okolie.


Pravidlá a proces sú jednoduché :
1. Vymyslieť nápad, ako niečo zmeniť, zlepšiť v našom meste alebo skrášliť svoje okolie.
2. Predložiť žiadosť, v ktorej tento svoj projekt bližšie špecifikujete.
3. Presvedčiť čo najviac Sabinovčanov, aby tento váš nápad podporili v hlasovaní.
4. Najúspešnejšie nápady v hlasovaní, ktoré splnia podmienky mesto zrealizuje.


Žiadosti pre jednotlivé projekty môžu podať:

• občania s trvalým pobytom v meste Sabinov vo veku minimálne 15 rokov,
• občianske združenia so sídlom v Sabinove, alebo občianske združenia s celoslovenskou pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta Sabinov a podieľajú sa na nich občania mesta Sabinov,
• neziskové organizácie so sídlom v Sabinove, alebo neziskové organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta Sabinov a podieľajú sa na nich občania mesta Sabinov.


Každá žiadosť musí obsahovať :
• názov projektu,
• údaje o navrhovateľovi a kontakt (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a email). V prípade právnickej osoby obdobné údaje o garantovi projektu.
• Stručné informácie a popis projektu.
• Predpokladané náklady projektu.
• Cieľ projektu a prínos pre rozvoj mesta Sabinov.

 

Žiadosť o projekt, ktorá spĺňa všetky formálne podmienky je možné podať elektronicky mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., písomne na podateľni MsÚ, alebo poštou na adresu Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. Tlačivo je prístupné v prílohe tohto článku. Akceptované budú aj žiadosti, ktoré budú zaslané voľne písanou formou, avšak musia byť dodržané formálne náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať.

Projekt môže byť zameraný na:
a) úpravy verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie,
b) voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity,
c) infraštruktúru, občiansku vybavenosť a aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi obyvateľmi.


Žiadosti o realizovanie projektov je možné predkladať od 1. marca 2022 do 31. marca 2022.

Basket2021

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu