Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
utorok, 18. apríl 2023 - ul. Sladkovičovej CKN p.č. 462/10 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/pdf Tabulka_2023.pdf
štvrtok, 20. apríl 2023 - ul. Sládkovičova CKN p.č. 462/10 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/pdf Tabulka_2023.pdf
pondelok, 24. apríl 2023 - ul. Matice Slovenskej 9 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword TABULKA_2023.doc
piatok, 28. apríl 2023 - Zámer priameho prenájmu - Hliník Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Hlinik.pdf
utorok, 02. máj 2023 - Obchodná verejná súťaž - byt na Ul. 9. mája Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/x-zip-compressed OVS_-_9._maja-byt.zip
streda, 03. máj 2023 - OVS - pozemok p. č. 2445/326 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/x-zip-compressed OVS_-_pozemok_p._c._2445-326.zip
streda, 03. máj 2023 - Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2022 Rozpočet mesta application/x-zip-compressed Zaverecny_ucet_mesta_Sabinov_za_rok_2022.zip
piatok, 05. máj 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho predaja - p. č. 1426/2 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_predaj_-_1426-2.pdf
piatok, 05. máj 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti pod názvom - OVS Hollého Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_OVS_-_Holleho.pdf
streda, 10. máj 2023 - Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 /ŽP 6-01/ Oznamy mesta Ing. Ján Maruša application/pdf Rocny_vykaz_o_komunalnom_odpade_2022.pdf
štvrtok, 11. máj 2023 utorok, 11. júl 2023 Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods.10 zákona č.79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oznamy mesta
štvrtok, 11. máj 2023 - Zámer prevodu majetku - osobitný zreteľ Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_OZ_-_Kubenik.pdf
pondelok, 15. máj 2023 - Návrh rozpočtu mesta Sabinov na rok 2023 - II. zmena Rozpočet mesta application/pdf Navrh_rozpoctu_mesta_Sabinov_na_rok_2023_-_II_zmena_a_dovodova_sprava.pdf
pondelok, 15. máj 2023 - Zámer priameho prenájmu - Mieru Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Mieru.pdf
streda, 17. máj 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho prenájmu - Hliník Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Hlinik.pdf
pondelok, 29. máj 2023 streda, 14. jún 2023 Zámer priameho prenájmu majetku mesta - pozemok na Námestí slobody Majetok - predaj - prenájom application/pdf PP__pozemok__NS.pdf
streda, 31. máj 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho prenájmu - Mieru Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Mieru.pdf
streda, 31. máj 2023 piatok, 16. jún 2023 VZN č. 4/2023 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v znení VZN č. 4/2021, VZN č. 12/2021 a VZN č. 10/2022 Oznamy mesta Gabriela Harčariková, Mgr. application/pdf VZN_c._4-2023_o_socialnych_sluzbach_o_sposobe_a_vyske_uhrad_za_poskytovane_socialne_sluzby_v_zneni_VZN_c._4-2021_VZN_c._12-2021_a_VZN_c._10-2022.pdf
štvrtok, 14. december 2006 - 67. prospect Zverejňovanie žiadostí podľa infozákona application/pdf 67._prospect.pdf
štvrtok, 01. jún 2023 utorok, 04. júl 2023 Zámer priameho prenájmu majetku mesta - nebytové priestory Majetok - predaj - prenájom application/pdf PP_NP_-_Presovska_III.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu