Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - Levočská Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Levocska.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - Sadová Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Sadova.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - 17. november Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_17._november.pdf
štvrtok, 09. marec 2023 pondelok, 27. marec 2023 Verejná vyhláška - Oznámenie o územnom konaní - VSD, a.s. "Orkucany, ul.Kvetná, Mudroňová - úprava NN" 447/2023-15/Sa Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Oznamenie_o_uzemnom_konani_-_VSD-_Orkucany_ul_Kvetna_Mudronova_-_uprava_NN.pdf
piatok, 10. marec 2023 utorok, 28. marec 2023 Zámer priameho penájmu majetku mesta - NP - E1 VIII. Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf PP_20230310_-_E1-VIII.pdf
streda, 15. marec 2023 piatok, 31. marec 2023 Verejná vyhláška - Oznámenie o územnom konaní - VVS, a.s. - Sabinov, IBV zokruhovanie vodovodu 25663/2022-858/Sa Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_oznamenie_o_uzemnom_konani_-_VVS_a_s_-_Sabinov_IBV_zokruhovanie_vodovodu.pdf
štvrtok, 16. marec 2023 - OVS - Admin. budova - Hollého ul. Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/x-zip-compressed OVS_-_Admin._budova_-_Holleho.zip
pondelok, 20. marec 2023 - Zámer priameho predaja - Pod Švabľovkou Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_predaja_-_p._c._1426.pdf
pondelok, 20. marec 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - Extravilán Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Extravilan.pdf
pondelok, 20. marec 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - Stredná dráha Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Stredna_draha.pdf
utorok, 21. marec 2023 štvrtok, 06. apríl 2023 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - TLM Trans, s.r.o. - Sabinov, obytný súbor Čierny potok - ELI 769/2023-017/Va Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Stavebne_povolenie_-_TLM_Trans_-_Sabinov_obytny_subor_Cierny_potok_-_ELI.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Tvorba stránok KRIŽAN ENTERPRISES s.r.o. |  Redakčný Systém: Joomla 4